Now showing items 460-479 of 571

  • Scaling in vehicle platoons 

   Author: Herman, Ivo; Supervisor: Šebek, Michal; Hurák, Zdeněk
   (2016)
   This thesis deals with analysis of scaling in autonomous vehicle platoons in which vehicles keep xed distance to their neighbors. The vehicles are modelled as linear single-input single-output systems of arbitrary order. ...
  • Scene text localization and recognition in images and videos 

   Author: Neumann, Lukáš; Supervisor: Matas, Jiří
   (2017)
   Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its ...
  • Scheduling with Alternative Process Plans 

   Author: Čapek, Roman; Supervisor: Hanzálek, Zdeněk; Šůcha, Přemysl
   (2015)
  • Sektorová struktura ekonomiky České republiky 

   Author: Ambrožová, Alena; Supervisor: Fialová, Helena; Kašová, Vlasta
   (2015)
  • Semantic Integration in the Context of Cyber-Physical Systems 

   Author: Jirkovský, Václav; Supervisor: Mařík, Vladimír; Vrba, Pavel
   (2017)
   Industrial systems have been developing into more and more complex systems during last decades. They have changed from centralized solutions to distributed, more robust, and more exible eco-systems comprising a high ...
  • Senzorová matice pro detekci plynů s nanokompozitními materiály 

   Author: Kroutil Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Hamáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou senzorů pro detekci a monitorování plynů a par, zvláště pak nebezpečných, vznikajících v průmyslových odvětvích. S ohledem na cenu a spotřebu elektrické energie jsou studovány ...
  • Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

   Author: Náhlík Josef; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.
  • Set-level gene expression data analysis with machine learning 

   Author: Holec, Matěj; Supervisor: Železný, Filip
   (2014-09-18)
  • Shock waves generated by corona-like discharges in water 

   Author: Hoffer, Petr; Supervisor: Šunka, Pavel; Kubeš, Pavel
   (2014-10-10)
  • Shock waves generated by corona-like discharges in water 

   Author: Hoffer, Petr
   (2014-10-29)
  • Short-Term Visual Object Tracking in Real-Time 

   Author: Vojíř, Tomáš; Supervisor: Matas, Jiří
   (2017)
   In the thesis, we propose two novel short-term object tracking methods, the Flock of Trackers (FoT) and the Scale-Adaptive Mean-Shift (ASMS), a framework for fusion of multiple trackers and detector and contributions to ...
  • Simulace a optimalizace speciálních optických zobrazovacích soustav 

   Author: Řeřábek Martin; Supervisor: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Sledování vlastností bezolovnatých pájených spojů 

   Author: Martin Plaček; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-24)
   V průběhu procesu pájení elektrických součástek k desce plošných spojů dochází ke vzniku velkého množství specifických událostí, které v počáteční fázi výroby či v průběhu života zařízení způsobují chyby funkce. S rozvojem ...
  • Slovní popis tras v navigaci osob se zrakovým postižením 

   Author: Balata Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
   Dizertační práce se zaměřuje na problém navigace osob se zrakovým postižením. Existuje mnoho výzkumných směrů od senzorické substituce, přes systémy vyhýbání se překážkám, po navigační systémy s různými vstupními avýstupními ...
  • Směrování v bezdrátových Ad-Hoc a senzorových sítích 

   Author: Kubr Jan; Supervisor: Šimák Boris; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Senzorové síte mají využití v rade ruzných oblastí. Príkladem jsou aplikace ve zdravotnictví,
  • Sofistikované metody řízení měničů pro trakci s ohledem na minimalizaci konduktivních proudů 

   Author: Vrána Petr; Supervisor: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-12)
  • Sofistikované metody řízení měničů pro trakci s ohledem na minimalizaci konduktivních proudů 

   Author: Vrána, Petr; Supervisor: Zděnek, Jiří; Javůrek, Jiří
   (2012-03-16)
  • Sound Source Localization in Enclosures 

   Author: Koutný, Adam; Supervisor: Jiříček, Ondřej; Brothánek, Marek
   (2017)
  • SOURCE LOCALIZATION BY VIRTUAL ACOUSTIC REALITY 

   Author: Štorek, Dominik; Supervisor: Maršálek, Petr; Rund, František
   (2016)
   This thesis presents a new algorithm for virtual sound source positioning for the purposes of rendering acoustic components of headphone-based virtual reality. The one-channel positioning method using Di erential ...
  • Specific Applications of UWB Technology in Cognitive Networks 

   Author: Urban, Robert; Supervisor: Pechač, Pavel; Zvánovec Stanislav
   (2012-02-14)