Now showing items 423-442 of 576

  • Quality Assessment of Post-Processed Images 

   Author: Krasula, Lukáš; Supervisor: Klíma, Miloš; Le Callet, Patrick; Fliegel, Karel
   (2016)
   The vast majority of the work done in the field of quality assessment during last two decades has been dedicated to the quantification of the distortion caused by the processing of an image. The original image was, ...
  • QUALITY CONTROL METHODS AND TOOLS FOR IMPROVEMENT OF EFFECTIVENESS OF MANUFACTURING PROCESSES 

   Author: Tarba, Larisa; Supervisor: Mach, Pavel
   (2016)
   The objective of this thesis is to uncover the usage of combining several modern methods for controlling and optimizing the manufacturing processes. The goal is to achieve manufacturing of high value-added products, monitor ...
  • Racionální ekonomické rozhodování 

   Author: Fiala, Jan; Supervisor: Starý, Oldřich
   (2016)
   Předmětem této disertační práce je interdisciplinární studium racionality ekonomického rozhodovacího procesu. Modely teorie her, především model Ultimátum, se stávají východiskem teoretické analýzy a předmětem behaviorálního ...
  • Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace 

   Author: Laifr Jaroslav; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Adamčík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
   Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit ...
  • Radio-frequency electric field generated by vibration modes of a microtubule 

   Author: Havelka, Daniel; Supervisor: Vrba, Jan; Cifra, Michal
   (2014-09-19)
  • Radiofrekvenční a mikrovlnné vlastnosti proteinových struktur 

   Author: Krivosudský Ondrej; Supervisor: Cifra Michal; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Elektromagnetická charakterizace biomolekulárních nanostruktur poskytuje hlubší porozumění interakcím elektromagnetických vln s polární a strukturně komplexní biologickou hmotou. Navíc otevírá nové možnosti pro zkoumání ...
  • Rare Earth Doped Fiber Lasers for Spectral Region about 2 Micrometers 

   Author: Písařík, Michael; Supervisor: Zvánovec, Stanislav; Peterka, Pavel
   (2016)
   Previous fiber laser research was strictly targeted for high efficiency, economical and exceedingly thin‐disk lasers within beam quality parameters. Ytterbium doped silica fiber was the preferred fiber for most industrial ...
  • Realizace pětiúrovňového střídače s plovoucími kondenzátory 

   Author: Sivkov Oleg; Supervisor: Pavelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Reálné opce a jejich využití v prostředí IT technologií 

   Author: Náplava, Pavel; Supervisor: Starý, Oldřich
   (2017)
   Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení investic v oblasti IT infrastruktury. Až do přelomu dvacátého a dvacátého prvního století byla veškerá infrastruktura pořizována a provozována převážně v on-premise ...
  • Reálné opce v teplárenství 

   Author: Hájek Martin; Supervisor: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Refinement Action-Based Framework for Utilization of Softcomputing in Inductive Learning 

   Author: Buryan, Petr; Supervisor: Železný, Filip; Kubalík, Jiří
   (2014-05-13)
  • Rekonstrukce energetických spekter neutronů produkovaných v Z-pinčových fúzních experimentech 

   Author: Řezáč Karel; Supervisor: Klír Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Reliability of optical structures in harsch environments 

   Author: Bohata, Jan; Supervisor: Zvánovec, Stanislav; Komanec, Matěj
   (2017)
   Networks of decades-old optical fibers created for operating optical communications are still in use today and being applied to the harsh environments of avionics and military, marine, and space systems. Consequently, an ...
  • Reprezentace komunikace v bezpečnosti počítačových her 

   Author: Jan Kohout; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-08)
   Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se ...
  • Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems 

   Author: Hák, Roman; Supervisor: Zeman, Tomáš
   (2017)
   Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer interaction. However, ...
  • Reveal or Hide: Information Sharing in Multi-Agent Planning 

   Author: Štolba, Michal; Supervisor: Komenda, Antonín; Vokřínek, Jiří
   (2017)
   The ability to plan a sequence of action in order to achieve a given goal with respect to the initial conditions of the world is one of the crucial aspects of intelligence. It is no surprise, that this aspect has been ...
  • Rezervace zdrojů a analýza v heterogenních distribuovaných systémech reálného času 

   Author: Sojka Michal; Supervisor: Hanzálek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Risk Management in Electricity Sales of Power Producer 

   Author: Kněžek, Marian; Supervisor: Starý, Oldřich; Vítek, Miroslav
   (2013-12-18)
  • Risk Management Methods for Industrial Systems 

   Author: Nývlt, Ondřej; Supervisor: Bílek, Jan; Ferkl, Lukáš
   (2015)
   Risk management (RM) is today a commonly used term in many different disciplines (e.g. economy, industry, human resources, IT). Its goal is firstly to identify risks (e.g. of a machine operation, human behaviour or of a ...
  • Robotické mapování rozlehlých prostředí 

   Author: Košnar Karel; Supervisor: Přeučil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)