Now showing items 531-550 of 566

  • Validace a verifikace adaptivních systémů řízení pomocí teorie míry a lineárních maticových nerovností 

   Author: Daniel Robert Wagner; Supervisor: Henrion Didier; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Validace a verifikace zákon ˙u rízení z ˙ ustává na poli leteckého a kosmického prúmyslu nadále kritickým a nákladným procesem. Nejmodernejší postupy se pri identifikaci nejhorších scénár ˙u a existence riskantních trajektorií ...
  • Virtual Distributed Computing Systems and Their Applications 

   Author: Fesl, Jan; Supervisor: Janeček, Jan
   (2017)
   This dissertation thesis deals with the architecture, benchmarking, optimization and implementation of virtual distributed computing systems. Large distributed systems rep- resenting the performance background of all ...
  • Virtuální senzory pro validaci dat a monitorování 

   Author: Vladimír Horyna; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-07)
   Úspora energie je jedním z hlavních témat v oboru řízení a diagnostiky budov. Jedním z největších spotřebitelů energie v komerčních budovách je HVAC systém (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Úspory energie v ...
  • Visible Light Communications for Indoor Applications 

   Author: Chvojka, Petr; Supervisor: Zvánovec, Stanislav
   (2017)
   The field of visible light communications (VLC) has undergone a rapid development in recent years. The increased utilization of light emitting diodes (LEDs) has opened new possibilities for especially indoor services ...
  • Vizuální vyhledávání pomocí kompaktních reprezentací 

   Author: Filip Radenović; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Šivic Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-26)
   Tématem této práce je vyhledávání v rozsáhlých kolekcích obrázků pomocí obrazové informace s cílem najít všechny obrázky zobrazující konkrétní objekt. Hledaný objekt, tzv. dotaz, je také definován obrázkem, což může být ...
  • Vícerozměrný monitoring zpoždění Cloudu a jeho aplikace 

   Author: Ondřej Tománek; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-13)
   Předmětem této disertační práce je nový koncept Vícerozměrného monitorování síťové latence Cloud Computingu a aplikace naměřených dat.Síťová latence má přímý dopad jak na výkonnost služeb, tak i na následnou uživatelskou ...
  • Vícevrstvý datový model 

   Author: Huptych Michal; Supervisor: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Vliv obchodování s emisemi skleníkových plynů na ekonomiku obnovitelných zdrojů energie 

   Author: Zámyslický, Pavel; Supervisor: Knápek, Jaroslav
   (2013-02-26)
  • Vliv obchodování s emisemi skleníkových plynů na ekonomiku obnovitelných zdrojů energie 

   Author: Zámyslický Pavel; Supervisor: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-10)
  • Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT 

   Author: Macholda, František; Supervisor: Knápek, Jaroslav
   (2017)
   Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření ...
  • Vybrané aplikace UWB technologie v kognitivních sítích 

   Author: Urban Robert; Supervisor: Pechač Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Vyhodnocování efektivnosti IT řešení 

   Author: Švík Martin; Supervisor: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů 

   Author: Kubelka Vladimír; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-07)
   Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli podmínkám, které při těchto ...
  • Vylepšený systém pro měření výšky 

   Author: Jan Auersvald; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Jalovecký Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-17)
   Tato disertační práce se zabývá rozborem a návrhem možných zlepšení u některých metod měření výšky. Cílem těchto zlepšení je získání návrhu vylepšeného elektronického systému pro měření výšky, který by v porovnání se ...
  • Využití koherence pro simulaci transportu světla 

   Author: Gassenbauer Václav; Supervisor: Křivánek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití kvadratického triangulárního DMS-povrchu v 3D modelově-orientované videokompresi 

   Author: Nemčík Martin; Supervisor: Zahradník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití matematických metod v marketingu 

   Author: Grünwald, Ondřej; Supervisor: Vávrová, Věra; Zmatlík, Jiří
   (2013-07-02)
  • Využití metod adaptivní filtrace v systémech INS 

   Author: Reinštein Michal; Supervisor: Draxler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití mravenčích technologií v dolování dat 

   Author: Burša Miroslav; Supervisor: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Využití ontologií a znalostí v logice vyššího řádu v relačním dolování dat 

   Author: Zemenová Monika; Supervisor: Železný Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-13)