Now showing items 529-548 of 566

  • Understanding Formal Arrow-Connected Diagrams and Free-form Sketches 

   Author: Bresler, Martin; Supervisor: Hlaváč, Václav; Průša, Daniel
   (2016)
   Drawing has been a natural way for humans to express their thoughts and ideas since ancient times. People got used to create and understand illustrations. Many wellde ned formal notations have evolved including technical ...
  • Účinnost MAC vrstvy v širokopásmových multi-skokových a multi-buňkových bezdrátových sítích 

   Author: Ulvan Ardian; Supervisor: Bešťák Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Validace a verifikace adaptivních systémů řízení pomocí teorie míry a lineárních maticových nerovností 

   Author: Daniel Robert Wagner; Supervisor: Henrion Didier; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Validace a verifikace zákon ˙u rízení z ˙ ustává na poli leteckého a kosmického prúmyslu nadále kritickým a nákladným procesem. Nejmodernejší postupy se pri identifikaci nejhorších scénár ˙u a existence riskantních trajektorií ...
  • Virtual Distributed Computing Systems and Their Applications 

   Author: Fesl, Jan; Supervisor: Janeček, Jan
   (2017)
   This dissertation thesis deals with the architecture, benchmarking, optimization and implementation of virtual distributed computing systems. Large distributed systems rep- resenting the performance background of all ...
  • Virtuální senzory pro validaci dat a monitorování 

   Author: Vladimír Horyna; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-07)
   Úspora energie je jedním z hlavních témat v oboru řízení a diagnostiky budov. Jedním z největších spotřebitelů energie v komerčních budovách je HVAC systém (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Úspory energie v ...
  • Visible Light Communications for Indoor Applications 

   Author: Chvojka, Petr; Supervisor: Zvánovec, Stanislav
   (2017)
   The field of visible light communications (VLC) has undergone a rapid development in recent years. The increased utilization of light emitting diodes (LEDs) has opened new possibilities for especially indoor services ...
  • Vizuální vyhledávání pomocí kompaktních reprezentací 

   Author: Filip Radenović; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Šivic Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-26)
   Tématem této práce je vyhledávání v rozsáhlých kolekcích obrázků pomocí obrazové informace s cílem najít všechny obrázky zobrazující konkrétní objekt. Hledaný objekt, tzv. dotaz, je také definován obrázkem, což může být ...
  • Vícerozměrný monitoring zpoždění Cloudu a jeho aplikace 

   Author: Ondřej Tománek; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-13)
   Předmětem této disertační práce je nový koncept Vícerozměrného monitorování síťové latence Cloud Computingu a aplikace naměřených dat.Síťová latence má přímý dopad jak na výkonnost služeb, tak i na následnou uživatelskou ...
  • Vícevrstvý datový model 

   Author: Huptych Michal; Supervisor: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Vliv obchodování s emisemi skleníkových plynů na ekonomiku obnovitelných zdrojů energie 

   Author: Zámyslický, Pavel; Supervisor: Knápek, Jaroslav
   (2013-02-26)
  • Vliv obchodování s emisemi skleníkových plynů na ekonomiku obnovitelných zdrojů energie 

   Author: Zámyslický Pavel; Supervisor: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-10)
  • Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT 

   Author: Macholda, František; Supervisor: Knápek, Jaroslav
   (2017)
   Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření ...
  • Vybrané aplikace UWB technologie v kognitivních sítích 

   Author: Urban Robert; Supervisor: Pechač Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Vyhodnocování efektivnosti IT řešení 

   Author: Švík Martin; Supervisor: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů 

   Author: Kubelka Vladimír; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-07)
   Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli podmínkám, které při těchto ...
  • Vylepšený systém pro měření výšky 

   Author: Jan Auersvald; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Jalovecký Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-17)
   Tato disertační práce se zabývá rozborem a návrhem možných zlepšení u některých metod měření výšky. Cílem těchto zlepšení je získání návrhu vylepšeného elektronického systému pro měření výšky, který by v porovnání se ...
  • Využití koherence pro simulaci transportu světla 

   Author: Gassenbauer Václav; Supervisor: Křivánek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití kvadratického triangulárního DMS-povrchu v 3D modelově-orientované videokompresi 

   Author: Nemčík Martin; Supervisor: Zahradník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití matematických metod v marketingu 

   Author: Grünwald, Ondřej; Supervisor: Vávrová, Věra; Zmatlík, Jiří
   (2013-07-02)
  • Využití metod adaptivní filtrace v systémech INS 

   Author: Reinštein Michal; Supervisor: Draxler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)