Now showing items 371-390 of 566

  • Paralelní algoritmy pro získávání frekventovaných množin položek 

   Author: Kessl Robert; Supervisor: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní optimalizační algoritmy pro optimalizaci výroby 

   Author: Bukata Libor; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Hladík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-23)
   Průmyslová výroba je založena na složitých procesech, které přímo ovlivňují výrobní kapacitu a celkové náklady. Není proto divu, že je snaha využít počítače k optimalizaci těchto procesů za účelem zlepšení rentability ...
  • Passivation of thin film silicon solar cells 

   Author: Pikna, Peter; Supervisor: Benda, Vítězslav; Fejfar, Antonín
   (2016)
   Passivation of electronic defects is a necessary step in production of solar cells based on polycrystalline silicon thin film on glass. Standard passivation method is plasma hydrogenation, which however, represents the ...
  • Perspektivní metody modelování nelineárních indukčních ohřevů 

   Author: Zdeněk Novák; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Kožený Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-25)
   Veškeré metalurgické postupy vyžadují dodržení přesných časových a teplotních podmínek. Z tohoto hlediska musí být mnoho procesů indukčního ohřevu řízeno v souladu s předepsaným časovým vývojem teploty zahřívaného tělesa. ...
  • PHOTONIC CRYSTAL FIBERS : OPTIMIZATION FOR TELECOMMUNICATION PURPOSES 

   Author: Zelený, Richard; Supervisor: Lucki, Michal
   (2015)
   Photonic crystal bers are optical waveguides based on a periodic air-glass structure o ering higher design exibility compared to that of standard single-mode bers. On one hand, such bers allow for extremely tight ...
  • PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS 

   Author: Škoda, Pavel; Supervisor: Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan
   (2017)
  • Place Recognition by Per-Location Classifiers 

   Author: Gronát, Petr; Supervisor: Pajdla, Tomáš; Šivic, Josef
   (2017)
   Place recognition is formulated as a task of finding the location where the query image was captured. This is an important task that has many practical applications in robotics, autonomous driving, augmented reality, 3D ...
  • Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky 

   Author: Robert Pěnička; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Barták Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-02)
   Tato práce se zabývá plánováním misí sběru dat bezpilotními vzdušnými prostředky (Unmanned Aerial Vehicles - UAV). Sběr dat je jedním z mnoha využití UAV, při kterém mohou být palubní sensory použity například záchrannými ...
  • Pokročilá správa napájení pro přenosová zařízení 

   Author: Molata Vladimír; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Predložená disertacní práce se zabývá návrhem, verifikací, optimalizací a charakterizací základních bloku a dílcích podbloku, které se využívají ve správe napájení pro prenosná zarízení, u kterých máme k dispozici pouze ...
  • Pokročilé metody pro zvyšování bezpečnosti provozu elektrizačních soustav 

   Author: Müller Zdeněk; Supervisor: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Pokročilé metody využití synchrofázorů v elektroenergetice 

   Author: Libor Straka; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Disertační práce se zaměřuje na pokročilou metodu odhadu frekvence a fázorů pro potřeby elektroenergetiky. Přesné určení frekvence v elektrizační soustavě je klíčové pro moderní způsoby monitoringu a systémů řízení. Úvodem ...
  • Pokročilé modelování přeslechu na vzdáleném konci 

   Author: Lafata Pavel; Supervisor: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé návrhy elektromagnetických aktuátorů 

   Author: Křivka, Vladimír; Supervisor: Doležel, Ivo
   (2017)
   Práce je zaměřena na návrh, modelování, realizaci a ověření charakteristik výkonového trojfázového lineárního aktuátoru. Jedná se o sdruženou úlohu magnetického a teplotního pole. V teoretické části práce je objasněn ...
  • Pokročilé přidělování zdrojů pro přímou komunikaci mezi zařízeními v budoucích mobilních sítích 

   Author: Mehyar Najla; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Ström Erik Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-22)
   Přímá komunikace mezi zařízeními (D2D) je slibnou technikou pro zvýšení kapacity a spektrální účinnosti budoucích mobilních sítí. D2D komunikace umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními (označované jako D2D pár) přímo ...
  • Pokročilý návrh reflektorových antén 

   Author: Galuščák Rastislav; Supervisor: Mazánek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polovodivé polymerní kompozity pro solární články a další optoelektronické aplikace 

   Author: Sharf Ahmed Barakat Naga; Supervisor: Bouda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Popis metod spektrální analýzy založené na Zolotarevových polynomech 

   Author: Turoň, Václav; Supervisor: Sovka, Pavel; Vlček, Miroslav
   (2016)
   The doctoral thesis deals with a new time-frequency transformation based on approximated discrete Zolotarev polynomials (ADZT). Its basis consists of approximated symmetrical Zolotarev polynomials of the rst and the ...
  • Postupný výpočet tvaru z pohybu pro rozsáhlé uspořádané a neuspořádané množiny obrazů 

   Author: Havlena Michal; Supervisor: Pajdla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Posuzování logopedického věku dítěte 

   Author: Janda Jan; Supervisor: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Posuzování logopedického věku dítěte 

   Author: Janda, Jan; Supervisor: Čmejla, Roman
   (2012-04-03)