Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 75

  • Aplikace dynamického řízení řezných podmínek na CNC frézovacích strojích 

   Autor: Filip Bartoš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Cimr Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce navazuje na existující diplomovou práci, která byla zaměřena na vývoj vlastní optimalizační funkce. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM a ...
  • Modifikace pásové pily pro odřezávání 3D tištěných dílců ze základových desek po SLS 

   Autor: Adolf Valášek; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá pásovou pilou specializovanou pro odřezání výtisků. Obsahuje porovnání dvou technologií pro tuto operaci (drátořez a pásová pila), rešerši existujících strojů, návrh konstrukčních úprav a kontrolní výpočty.
  • Návrh zařízení pro úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje 

   Autor: Oskar Lamač; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Šprdlík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje. Tyto parametry bude zařízení upravovat za normálního provozu navíjecího stroje tak, aby se nemusela snižovat ...
  • Virtuální zprovoznění části výrobní linky 

   Autor: Roman Dušek; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Smetana Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá virtuálním zprovozněním zadané části linky pomocí softwarů NX MCD a TIA Portal. Za pomocí těchto softwarů bylo vytvořeno digitální dvojče a PLC program. K napojení modelu na program byl ...
  • Rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění 

   Autor: Nikita Kuprin; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Štefan Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Předložená bakalářská práce pojednává o rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Práce navázuje na BP Dominika Justa [1], ve které ...
  • Svařovací přípravek podélníku skladovací palety 

   Autor: Hoffmann Matěj; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Madanský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí svařovacího přípravku pro konkrétní zadaný díl, kterým je podélník skladovací palety.
  • Modely tuhostí kuličkových šroubů 

   Autor: Maroušek Tomáš; Vedoucí práce: Matyska Vojtěch; Oponent práce: Souček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá modely tuhostí kuličkových šroubů. Po zjištění tuhostí zjednodušených kuličkových šroubů a MKP modelu, je stanoven nejlepší zjednodušený model.
  • Software pro analýzu NC programů pro stroj MAS MCV1000 

   Autor: Górecki Jan; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Lokoč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato práce se zabývá vývojem nástroje sloužícímu k verifikaci NC programů a analýze parametrů obráběcího procesu. Klade si za cíl přiblížit proces generování NC programů, jejich strukturu, popis základních funkcí řídicího ...
  • Systém automatické výměny nástrojů pro frézovací centrum MCU 700 

   Autor: Ptáček Jan; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Rudolecký Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce pojednává o konstrukčních prvcích zasahujících do automatické výměny nástroje. Součástí práce je návrh konstrukčního uzlu pro automatickou výměnu nástroje stroje MCU 700 Kovosvit MAS s možností zrychlení ...
  • Návrh lešticího pracoviště s použitím robota 

   Autor: Šustr Vojtěch; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Grečner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá robotizací procesu leštění konkrétního dílu. Navrhuje varianty leštících pracovišť. U vybrané varianty, která využívá stacionární leštící zařízení, je konstrukčně rozpracována úchopná hlavice pro robota.
  • Návrh vřetena s koaxiálním pohonem 

   Autor: Čáp Marek; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Mores Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí vřetena k pohonné jednotce GM1300 od firmy REDEX. Výpočty s následnou konstrukcí vychází z technologického spektra a charakteristiky pohonu. Jsou vytvořeny dva sestavné a tři výrobní výkresy.
  • Návrh rámu pro měření statické tuhosti 

   Autor: Vítek Daniel; Vedoucí práce: Burian David; Oponent práce: Kupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rámu pro měření statické tuhosti a výpočtem jeho tuhosti a odchylky měřené hodnoty.
  • Konstrukce univerzálního nuceně otevíraného ramene manipulátoru nástrojů s rozhraním ISO50 / HSK100 / HSK63. 

   Autor: Skorobogatov Alexander; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Kocman Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem univerzálního otočného ramene manipulátoru systému AVN s nástrojovým rozhraním ISO50, HSK100 a HSK63 pro obráběcí stroje TOS VARNSDORF. Byla provedená analýza existujících řešení AVN a ...
  • Vliv technologických parametrů řezání vláknovým laserem na kvalitu řezu 

   Autor: Petrus Jakub; Vedoucí práce: Brajer Jan; Oponent práce: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Práce se zabývá dělením materiálu vláknovým laserem a následným vyhodnocením kvality řezu. Teoretická část se zabývá lasery obecně, laserovými technologiemi a metodami nekonvenčního dělení materiálu. V experimentální části ...
  • Experimentální ověření statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem 

   Autor: Dudík Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem. Na základě Hertzovy teorie o styku těles je sestaven matematický model statické axiální tuhosti a deformační ...
  • Konstrukce křížového stolu frézky 

   Autor: Húska Lukáš; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Rudolecký Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křížových stolů. Je zde rešerše použitých komponent, návrh vlastního řešení, konstrukční a kontrolní výpočty křížového stolu.
  • Simulace obrábění s modelem obráběcího stroje s výměnnými vřetenovými jednotkami 

   Autor: Kratěna Tomáš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou simulačních modelů strojů s výměnnými vřetenovými jednotkami. Na poskytnutý stroj Waldrich Coburgh s pěti výměnnými vřetenovými jednotkami byla aplikována vytvořená metodika tvorby ...
  • Konstrukce podávacího zařízení s mechanickými vazbami automatizovaného výrobního stroje 

   Autor: Rytíř Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Kolář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí teleskopického pohybového mechanismu s translačním pohybem. Práce obsahuje rešerši dané problematiky a rozbor variant řešení. Mechanismus je implementován do reálné konstrukce ...
  • Konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem 

   Autor: Bartošek Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Havlátová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem pro uchopení a manipulaci krabic a proložek.
  • Návrh řešení pro SIL simulaci výukové sestavy stroje 

   Autor: Ferkl Jan; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Hornych Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením Software-in-the-loop (SIL) simulace výukové sestavy stroje, která slouží k testování řídícího programu výukové sestavy stroje. Součástí této bakalářské práce je také samotné řešení ...