Now showing items 1-20 of 96

  • Analýza deformace výlisku na malých rádiusech 

   Author: Šimáně Marek; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce pojednává o problematice vyhodnocování deformací v oblastech ostrých rádius? výlisku. Teoreticky se zabývá stavy napjatosti a deformacemi tvá?eného t?lesa a následn? metodami jejich vyhodnocení pomocí deforma?ních ...
  • Analýza kvality vstupního materiálu 

   Author: Zvárová Markéta; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Bryksí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality vstupního materiálu ve společnosti Kovolis Hedvikov a. s. Sledovaným materiálem byla hliníková slitina ADC 12, u níž byla hodnocena stabilita dodávek zajišťovaná třemi ...
  • Analýza rizik při výrobě lisovacího nástroje 

   Author: Jahn Michal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Gebhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce vznikla ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé výrobní i předvýrobní fáze celého vzniku ...
  • Analýza rozměrové stability odlitků litých technologií vytavitelného modelu 

   Author: Brathová Michaela; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Píša Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této diplomové práce je popsat hlavní vlivy na rozměrovou stabilitu výroby odlitku lopatky 3. stupně metodou vytavitelného modelu a určit, která z výrobních operací má největší vliv na rozměrovou stabilitu odlitku, ...
  • Bodové odporové svařování sendvičových plechů 

   Author: Feranec Ján; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou bodového odporového zvárania sendvičových kompozitných plechov. Teoretická časť práce popisuje problematiku bodového odporového zvárania a sendvičové materiály novej generácie ...
  • Chladicí systémy vstřikovacích forem pro enkapsulaci autoskel termoplastickými pryžemi. 

   Author: Ferstel Dominik; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout řešení pro dosažení účinnějšího chlazení enkapsulovaného autoskla. Teoretická část práce je zaměřena na technologii vstřikování plastů, technologii enkapsulace autoskla a na možnosti ...
  • Čištění vnitřních povrchů chladičů 

   Author: Kinkor Jiří; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato práce je zaměřena na vyřešení problému odstranění mědi z funkčních vnitřních prostor olejového chladiče dieselových motorů. První část je věnována teoreticky problematice čištění tepelných výměníků. Problematice ...
  • Deformace výlisku s různými popisy chování materiálu v numerických simulacích 

   Author: Polman Kamil; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Deformace výlisku s výsledky numerické simulace 

   Author: Vaca Martin; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

   Author: Klečka Vojtěch; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Routa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...
  • Interaktivní termocitlivé nátěrové hmoty pro bezpečnostní účely 

   Author: Heller Jakub; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této diplomové práce byla formulace nátěrové hmoty s měnícím se odstínem umožňující vytvoření souvislého povlaku požadovaných specifických vlastností (mechanicky odolný povlak využitelný v prostorech nebo na součástech ...
  • Kataforetické lakování drobných dílů 

   Author: Kafka Jakub; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kompozitní chromové povlaky 

   Author: Solar Václav; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních galvanických povlaků na bázi chromu pro aplikace na pístní kroužky. V první části se práce zabývá problematikou pístních kroužků a typy opotřebení. Dále je rozebrána ...
  • Konstrukce a povrchové úpravy piko-satelitu 

   Author: Ficková Zuzana; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Korozní chování nátěrových systémů s Mg částicemi na ocelových podkladech 

   Author: Moulis Tomáš; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Cílem této diplomové práce je stanovení potenciálu korozní ochrany pomocí epoxidové nátěrové hmoty obsahující kovové pigmenty. Primárně se práce zaměřuje na použití hořčíkových částic, dále byly připraveny nátěry obsahující ...
  • Kvalifikace postupů svařování 

   Author: Ježek Štěpán; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vála Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato práce se zabývá problematikou kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu. Kvalifikace postupu svařování byla provedena podle normy ČSN EN ISO 15614-1-A2. V teoretické části je popsána ...
  • Laserové svařování pozinkovaných ocelových plechů s nulovou mezerou v přeplátované pozici 

   Author: Kříž Václav; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Bocksrocker Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Pozinkované ocelové plechy jsou dnes ve velké míře používané v automobilovém průmyslu pro svou výbornou odolnost proti korozi. Laserové svařování je stále více používáno, protože má mnoho výhod v porovnání s konvenčními ...
  • Mechanické předúpravy zinkových povlaků před aplikací nátěrové hmoty 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem diplomové práce je výběr vhodného tryskacího prostředku pro povlak žárového zinku nanášeného ponorem a zvolení vhodných organických nátěrových hmot pro vytvoření duplexního systému s dlouhodobou životností. V první ...
  • Mechanické vlastnosti 3D tištěných vzorků z oceli 316L 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Tato diplomová práce řeší problematiku výroby a následného zkoušení vzorků z korozivzdorné oceli 316L, zhotovených aditivní technologií laserového spékání kovového prášku DMLS. Vzorky mají tvar zkušebních těles dle příslušných ...
  • Měření prachových částic vznikajících při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Kotlík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce pojednává o riziku ze svářečských dýmů, které vznikají při obloukovém svařování. Teoretická část se zabývá svářečskými zplodinami, jak se proti nim chránit a jak mohou ohrozit zdraví. Dále se zabývá legislativou ...