Now showing items 1-20 of 151

  • Vliv parametrů a podmínek výrobního procesu odlitku ze slitiny AlSi5Cu3 na přesnost výsledků simulace 

   Author: Karolína Výletová; Supervisor: Kubelková Irena; Opponent: Jelínek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce je zaměřena na výrobu odlitku technologií nízkotlakého lití z hliníkové slitiny ve firmě Beneš a Lát a.s. Konkrétně na problematiku dílu turbodmychadlové skříně, řešení, úpravu parametrů a simulaci v programu ...
  • Vývoj odlitku převodovky z vysokopevnostní Al slitiny 

   Author: Jindřich Zeman; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kolda Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem odlitků dvoudílné skříně převodovky z vysokopevnostní hliníkové slitiny pro závodní motocykl s využitím simulačních výpočtů v softwaru ProCast od společnosti ESI Group. Teoretická ...
  • Stanovení mezních podmínek předúpravy pro kvalitní přilnavost organického nátěru na žárově zinkovaném povlaku 

   Author: David Serbus; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem diplomové práce je zvolení vhodných podmínek pro mechanickou předúpravu žárově zinkovaného povrchu, tak aby byla zaručena co nejlepší přilnavost organické nátěrové hmoty. V první části diplomové práce je teoreticky ...
  • Vliv hmotnostního podílu vrstvy na bázi síranu zinečnatého na svařovací parametry a opotřebení elektrod při odporovém svařování 

   Author: Vojtěch Haala; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce se skládá ze dvou části. V první části se zaměřuje na popis problematiky odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu a popisem povrchových úprav, které jsou v dnešní době používány na výrobu ...
  • Náhrada klasické ocelové konstrukce železničních mostů konstrukcí z parapetních nosníků 

   Author: Bohumil Vender; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce je zaměřená na výrobu konstrukcí železničních mostů z parapetních nosníků. V teoretické části se zabývá rozborem hlavních nosných konstrukcí, tavných svařovacích metod MAG (135) a SAW (121). V praktické ...
  • Čištění a údržba povrchů v energetice 

   Author: Martin Machalínek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy ...
  • Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu povrchové vrstvy svařovaných plechů 

   Author: Vladislav Vorobev; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Speciální povrchové vrstvy jako je např. anorganický povlak na bázi sirných sloučenin, anorganický povlak na bázi solí Zn nebo na bázi kyselé vodné sloučeniny (polyelektrolyt, silan, vosk) na oceli HX180BD+ZM100 jsou určené ...
  • Konstrukční návrh a materiálové řešení zakrytování bočního světla automobilu 

   Author: Tomáš Zdarsa; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce řeší výběr materiálu, technologické požadavky a konstrukční návrh krytu optické soustavy umístěné v automobilu. Obsahuje rešerši plastových materiálů používaných v automobilovém průmyslu, uvádí jejich výhody ...
  • Vliv typu povlaku na opotřebení svařovacích elektrod při odporovém svařování 

   Author: Martin Dukát; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Hynek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato diplomová práce zkoumá chování elektrod v průběhu jejich životního cyklu při odporovém bodovém svařování srovnatelných materiálů s různými typy povlaků. Teoretická část se zabývá charakteristikou procesů bodového ...
  • Ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování 

   Author: Štěpán Dlouhý; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   V posledních letech bylo vyvinuto mnoho inovativních svářecích technologií, které umožňují spojovat hybridní materiály jako např. ocel s hliníkovými slitinami. Mezi tyto nové technologie také patří svařovací proces CMT- ...
  • Vliv koeficientu tření na bezpečnost šroubových spojů 

   Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Tomíšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Práce se zabývá problematikou vlivu koeficientu tření povrchu na bezpečnost šroubového spoje. Mimo základní rozbor problematiky principu šroubového spoje je hlavním záměrem práce realizace měřícího zařízení pro přesné ...
  • Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením" 

   Author: František Málek; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci jsou porovnány vlastnosti ...
  • Racionalizace vtokové soustavy pro technologii tlakového lití 

   Author: Tomáš Sopr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kolda Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá simulačními výpočty vysokotlakého lití ze slitin hliníku, následnou optimalizací geometrií a licích parametrů pro zvýšení kvality výroby. V teoretické části je popsáno základní rozdělení metod ...
  • Plazmové navařování wolframu pro fúzní aplikace 

   Author: Jakub Rybín; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato práce se zabývá možnostmi výroby a použití funkčně gradovaného materiálu titanu a wolframu pro aplikace v komponentech vystavených plazmatu ve fúzních reaktorech. V teoretické části podává přehled o současném stavu ...
  • Návrh výroby antivibračního závaží 

   Author: Ondřej Stejskal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Machka Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Cílem diplomové práce je seznámit se a porovnat výrobní technologie vhodné pro výrobu antivibračního závaží, posléze navrhnout technologický postup výroby pro danou technologii a posoudit výrobu technicko-ekonomickým hodnocením.
  • Kvalitativní třídimenzionální model toku taveniny při vstřikování zaměřený na polyamid vyztužený skelnými vlákny 

   Author: Tomáš Picka; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Bryksí Stunová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Práce se zabývá natočením vláken v polymerního kompozitu vyztuženého krátkými skleněnými vlákny. Natočení vláken má rozhodující vlivy na konečné mechanické vlastnosti výrobku. Hlubší znalosti okolností, které způsobují ...
  • Porovnání standardních procesů plazmového řezání s procesem Silent cut 

   Author: Martin Bilý; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kramár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se věnuje problematice tepelného dělení plazmou. V práci jsou popsané technologie tepelného dělení – řezání kyslíkem, laserem a plazmou. Blíže je rozepsaná technologie plazmového řezání. Je zde popsaná ...
  • Vliv oxidických vrstev na fluorescenční vlastnosti lehkých kovů 

   Author: Sofia Kšiňanová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce se zabývá problematikou předúprav povrchu. Konkrétně kontrolou procesu čištění pomocí UV-VIS spektroskopie. Zaměřuje se na fluorescenční vlastnosti oxidů lehkých kovů, hlavně u hliníku. Teoretická část je věnovaná ...
  • Integrace numerických simulací tváření do virtuálního procesu lisování a lemování plechu 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chaloupecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce „Integrace numerických simulací tváření do virtuálního procesu lisování a lemování plechů“ poskytuje náhled do problematiky výroby tenkých plechových komponent automobilové karosérie. V rámci teoretické ...
  • Moderní postup návrhu procesu profilování 

   Author: Josef Hejnic; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Vilím Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce pojednává o problematice technologie profilování plechu. Zvyšování nároků v podobě složitých tvarů, zpřísňujících se geometrických tolerancí profilu a využití netradičních materiálů komplikují proces navržení ...