Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 58

  • Povlaky pro střižné nástroje 

   Autor: Linhart Marcel; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-25)
   Zpracování teoretického a praktické části o návrhu povlaků pro střižné nástroje používaných ve firmě TE Connectivity. Navrhnuté povlaky budou aplikovány na střižné nástroje a následně provedeno hodnocení struktury na ...
  • Návrh optimálního tvaru žebra zápustkového výkovku pomocí numerickésimulace 

   Autor: Zajíček Ondřej; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá základní metodikou tváření, se zaměřením na zápustkové kování. Dále je řešen problém zaplnění zápustky na měnících se okrajových podmínkách a následné vyhodnocení v programu pracujícím s ...
  • Nátěrové hmoty pro tvorbu elektricky vodivých povlaků 

   Autor: Otta Jiří; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vodou ředitelných nátěrových hmot. Dále práce pojednává o elektricky vodivých povlacích. Experimentální část práce je zaměřena na tvorbu nátěrových hmot s různým poměrem vodivých ...
  • Racionalizace výroby odlitku turbodmychadla 

   Autor: Křeček Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Devera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Předmětem této diplomové práce je návrh formy pro odlitek dmychadlové skříně turbodmychadla a analýza výrobního procesu odlévání. Jedná se o trvalou formu pro nízkotlaké lití. Po návrhu formy se práce zaměřuje na kontrolu ...
  • Porovnání výroby výlisku ocelového a hliníkového materiálu 

   Autor: Stejskal Jiří; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-10)
   Diplomová práce v teoretické části obsahuje popis procesů při výrobě výlisku v automobilovém průmyslu. Dále také technologii výroby výlisku a popis materiálů pro výrobu výlisku v automobilovém průmyslu. V praktické části ...
  • Měření teplot na slévárně přesného lití 

   Autor: Průcha Adam; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením teplot ve slévárně přesného lití. Praktická část diplomové práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá možností zavedení nových ochranných trubic termočlánků pro měření ...
  • Racionalizace technologie výroby přesného odlitku 

   Autor: Vrátný Ondřej; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Hlavním důvodem vypracování této diplomové práce je navrhnout opatření v technologii přesného lití vytavitelným modelem vybraného odlitku pro energetický průmysl s ohledem na potlačení vad. Všechny požadavky zákazníka jsou ...
  • Význam čistoty povrchu pro technologie svařování, pájení a lepení 

   Autor: Štálík Stanislav; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Hulín Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
   Tato práce je zaměřena na problematiku přítomnosti mastnoty pro technologie spojování materiálu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na jednotlivé metody, jimiž jsme schopni vytvořit nerozebíratelný ...
  • Korozní chování nátěrových systémů s Mg částicemi na ocelových podkladech 

   Autor: Moulis Tomáš; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Cílem této diplomové práce je stanovení potenciálu korozní ochrany pomocí epoxidové nátěrové hmoty obsahující kovové pigmenty. Primárně se práce zaměřuje na použití hořčíkových částic, dále byly připraveny nátěry obsahující ...
  • Porovnání opotřebení nástroje pro vybrané tvary ostrých designových hran výlisku 

   Autor: Rybka Pavel; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Hulín Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Trendem v automobilovém průmyslu je snižování produkce skleníkových plynů. Jednou z možností je snižování hmotnosti karoserie. Avšak při výrobě výlisku je třeba řešit tuhost výlisku. Jednou z možných cest je vytváření ...
  • Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu karosářských výlisků 

   Autor: Valeš Michal; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chaloupecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Předmětem diplomové práce "Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu" je ověření vlivu deformační rychlosti na deformační chování vybraných karosářských výlisků. Teoretická část práce pojednává o problematice ...
  • Odporové svařování martenzitických ocelí s variantním tepelným zpracováním 

   Autor: Votava Pavel; Vedoucí práce: Kolaříková Marie; Oponent práce: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou odporového bodového svařování povlakovaných martenzitických ocelí v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce popisuje metodu odporového bodového svařování a také materiály a ...
  • Nátěrové hmoty s vyššími užitnými vlastnostmi 

   Autor: Zoubek Michal; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem této diplomové práce je stanovení vhodné metody dispergace částic plniva nátěrových hmot na bázi epoxidové pryskyřice se specifickými funkčními vlastnostmi povlaku (odolnost proti opotřebení, elektrická vodivost) a ...
  • Rychleschnoucí nátěrové hmoty 

   Autor: Zeman Václav; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Horský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zasychání povlaků z epoxidových nátěrových hmot, ve spolupráci se strojírenským podnikem ZVVZ MACHINERY, a.s. Dále je v práci sepsána technologie povrchových úprav materiálů, předúprava ...
  • Optimalizace procesu svařování násady a výložníku zemního rypadla 

   Autor: Sedláček Alexander; Vedoucí práce: Suchánek Jan; Oponent práce: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na svařování násady a výložníku ve výrobním procesu pomocí metody svařování v ochranném plynu MAG. Cílem práce je eliminace obrábění funkčních ploch po svařování. V teoretické části je popsána ...
  • Ověření určování velikosti deformací pomocí systému ARGUS 

   Autor: Mrázek David; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   V první části diplomové práce se věnuji problematice plošného tváření z hlediska zásoby plasticity. Zkouškami, kterými mohu zjistit parametry materiálů a jejich vhodnost pro tvářecí operace. Dále metodou měření deformací ...
  • Tvrdé eloxování 

   Autor: Papík Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Ostrá Vladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Předložená diplomová práce se zabývá tvrdou anodickou oxidací hliníku a jeho slitin. Práce se skládá ze tří částí. První z nich je zaměřena na bližší seznámení se s vlastním procesem anodické oxidace obecně, a později na ...
  • Vliv řezání kyslíkem na vlastnosti základního materiálu 

   Autor: Kupka Jakub; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Roubíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce se věnuje problematice vlivu řezání kyslíkem na vlastnosti základního materiálu. Je zde popsána technologie řezání kyslíkem, její historie, používaná zařízení a technické plyny. Hlavní částí práce je ...
  • Návrh změny technologie výroby pokročilého stacionárního radomu 

   Autor: Vittek Pavol; Vedoucí práce: Bryksí Stunová Barbora; Oponent práce: Průcha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato práce se věnuje problematice konstrukčních a materiálových požadavků na radomy. Teoretická část se dále věnuje analýze stávající technologie výroby a návrhu nového technologického postupu zadaného radomu. Cílem ...
  • Analýza rozměrové stability odlitků litých technologií vytavitelného modelu 

   Autor: Brathová Michaela; Vedoucí práce: Zikmund Petr; Oponent práce: Píša Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této diplomové práce je popsat hlavní vlivy na rozměrovou stabilitu výroby odlitku lopatky 3. stupně metodou vytavitelného modelu a určit, která z výrobních operací má největší vliv na rozměrovou stabilitu odlitku, ...