Now showing items 1-4 of 4

  • Flutterová analýza sportovního letounu 

   Author: Matěj Charouz; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá flutterovou analýzou letounu Bristell B23. Cílem je vytvořit strukturální model se vztlakovou mechanizací a kormidly. Tento model pak naladit na odpovídající vlastní frekvence a tvary kmitání ...
  • Návrh demonstrátoru cyklokoptéry 

   Author: Pajkrt Radek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá shrnutím historie vývoje cyklokoptér, jejich aerodynamikou, dále se práce zabývá návrhem rotoru cyklokoptéry, jeho stavbou a testováním. Poté byly změřeny charakteristiky rotoru a porovnány s naměřenými daty .
  • Předběžný návrh turbohřídelového motoru pro demonstrátor hybridního pohonného systému letounu 

   Author: Sorokin Egor; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou hybridních letadlových motorů. Na začátku je představen současný stav problematiky s uvedením výběru existujících projektů letadel s hybridními nebo elektrickými pohonnými jednotkami. ...
  • Studie integrace propfanu do trupu letounu 

   Author: Čorba Filip; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za letúnom. Prvá kapitola pojednáva ...