Now showing items 539-558 of 661

  • Studie rekonstrukce přední části vozu Praga R1 

   Author: Vojík Radek; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Předmětem diplomové práce je zanalyzovat a navrhnout možné úpravy nosné skořepiny vozu Praga R1 pro plně dvojmístnou variantu vozu. Téma jsem řešil pomocí navržení úprav podvozku, umožňující praktické ověření vlivu navržených ...
  • Studie rekonstrukce skříně tramvaje T3 na nákladní verzi 

   Author: Dynybyl Matěj; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kalivoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá posouzení možností přestavby tramvaje T3 na nákladní (cargo) tramvaj pro kontejnerovou dopravu. Práce řeší otázky pevnosti a výpočtu upraveného rámu. Řeší zesílení konstrukce pomocí univerzální ...
  • Studie řešení brzdy pro vozy metra 

   Author: Lhotan Radek; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Pechar Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem této práce je návrh kotoučové adhezní elektropneumatické brzdy pro vůz metra. Rešerše je zaměřena na srovnání dvou různých elektropneumatických brzdových systémů. Zde jsou popsány funkce jednotlivých komponent, ...
  • Studie spalovacího motoru s prstencovým ventilem jako prodlužovače dojezdu 

   Author: Krch Martin; Supervisor: Žák Zdeněk; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Studie systému řízení teploty bateriových elektrických vozidel se srovnávací perspektivou 

   Author: Thibault-Pierre Boulenger; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Current automotive sector is ruled by energetic consumption , especially in Europe. Vehicles have to pass precisely defined cycles on roller bench or on open road in order to measure their energetic consumption as accurately ...
  • Studie trakčního podvozku kolejového elektrobusu 

   Author: Hromádka Tomáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Šindelář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá koncepčním návrhem jednonápravového podvozku pro kolejový elektrobus. Teoretická část, zpracovaná formou rešerše, pojednává o různých konstrukčních řešeních kolejových podvozků. Byl zpracován typový výkres ...
  • Studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaj 

   Author: Komínek Martin; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zakopal Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Práce se zabývá podvozkem s poddajným rámem nízkopodlažní tramvaje. Popisuje provozní i konstrukční aspekty podvozku a jejich vazbu na vozidlo. Součástí práce je hmotnostní bilance vozidla, návrh vypružení, svislá dynamika ...
  • Studie únosnosti profilů při dynamickém zatížení 

   Author: Coufal Filip; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vlivu fyzikálních parametrů na chybu měření nárazu hlavového impaktoru na kapotu vozidla 

   Author: Jakub Ryška; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Jakubský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nárazových zkoušek spadající do kategorie ochrany chodců. Hlavním tématem pro vypracování byl zvláštní jev vyskytující se při testech s hlavovými impaktory v různých laboratořích. ...
  • Studie vlivu proměnné délky sacího potrubí na dynamické vlastnosti vozu Formule Student. 

   Author: Matyáš Kajsrlík; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Mareš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tématem diplomové práce je studie variabilních sacích systémů a návrh pro použití do soutěže Formula Student. Sací trakt musí odolat tvrdým podmínkám soutěže a taktéž zlepšovat parametry monopostu. Sací systém musí být ...
  • Studie vlivu řešení koncepce podvozku na charakteristiky vypružení kolejového vozidla 

   Author: Filip Najman; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Fridrichovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo provést rešerši ohledně rozdílů mezi vnitřním a vnějším rámem podvozku na charakteristiky vypružení vozidla. Součástí práce byl i koncepční návrh torzního stabilizátoru v případě vnitřního ...
  • Studie využití topologické optimalizace při vývoji rámu motocyklu 

   Author: Šebestián Jaroslav; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Purš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Provedení topologické optimalizace součásti je způsob, jak stanovit optimální rozložení materiálu v návrhovém prostoru, a tím snížit hmotnost součásti při zachování požadované tuhosti. V této diplomové práci byla provedena ...
  • Svislé zatěžování experimentálního podvozku 

   Author: Cvrček Ondřej; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Bauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení systému svislého zatěžování nového experimentálního podvozku, který se používá pro simulace jízdy kolejového vozidla na Ústavu automobilů spalovacích motorů a ...
  • Systém chlazení/ohřevu oleje pro uzavřený stav převodovek 

   Author: Kubina Vojtěch; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Pakosta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Práce řeší konstrukční návrh zařízení pro chlazení/ohřev převodového oleje cirkulujícího v planetový a hřídelových soukolích, určených k životnostním zkouškám na uzavřeném stavu. Zabývá se návrhem funkčních schémat zařízení, ...
  • Systém detekce nárazu v předním nárazníku motokáry 

   Author: Jan Midrla; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Záruba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá systémem detekce nárazu používaným v motokárovém sportu. Aktuální systém dokáže zaznamenat pouze jeden nepovolený náraz a je ovlivňován mnoha faktory. Cílem této práce bylo analyzovat aktuální ...
  • Systém nepřímé tvorby směsi pro vícepalivový experimentální vznětový motor 

   Author: Jakub Mach; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato práce se zabývá návrhem vhodných variant systému vstřikování plynného paliva do experimentálního vznětového motoru. Návrhy jsou následně posouzeny a jsou vybrány nejlepší varianty. K vybraným variantám je přiložena ...
  • Systém přenosu tažné síly elektrické lokomotivy 

   Author: Vadim Pentak; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Fridrichovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá jednou z problematik elektrických lokomotiv - přenosem tažné sily. Mechanické uspořádání systému přenosu tažné sily ovlivňuje velikost změn nápravových zatížení a tím i velikost tažné sily. Cílem ...
  • Systémy natáčení náprav kolejových vozidel 

   Author: Jiří Štolba; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce se zabývá systémy natáčení náprav v pojezdech kolejových vozidel. V první části práce je vytvořena rešerše využívaných systémů natáčení v konkrétních podvozcích. Druhá část práce je věnována návrhu mechanismu pro ...
  • Šestinápravová kloubová Cargo tramvaj s otočnými podvozky 

   Author: Pavel Čermák; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Bílek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Námět mé diplomové práce vznikl v návaznosti na projekt pro transport a zpracování směsného komunálního odpadu v Praze, který probíhal na ČVUT Fakultě strojní ústav konstruování. Projekt probíhal pod vedením prof. Ing. ...
  • Tenzometrické měření sil na voze typu Formula student 

   Author: Tomáš Dus; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tématem této diplomové práce je tenzometrické měření sil působících na prvky zavěšení přední a zadní nápravy vozu soutěže formule student. Práce se zabývá rešerší možných metod měření sil v nápravách, návrhem měřícího ...