Now showing items 1-12 of 12

  • Analýza prostorů v generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termodynamické analýzy disků a stanovení jejich životnosti 

   Author: Sedláček Jan; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Sváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným rozborem dynamiky proudění v prostoru volné tur-bíny turbovrtulového motoru společnosti GE Aviation Czech pomocí počítačové simulace proudění (CFD). Pozornost je zaměřena hlavně na ...
  • Detekce poškození kompozitu pomocí laserového vibrometru 

   Author: Němec Jan; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato práce se zabývá ověřením použitelnosti detekce delaminace vláknových kompozitních materiálů metodou porovnání jejich modálních vlastností před poškozením a poté. Analýza modálních vlastností bude provedena experimentálně ...
  • Mechanické vyhodnocení vstupů letadla v podmínkách testů letového výzkumu 

   Author: Maštalíř Daniel; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalarska prace se zabyva tlakomernymi mericimi sondami v leteckych aplikacich. Prvni cast teto prace je zamerena na teorii mereni rychlosti proudeni tekutin metodou mereni tlakovych diferenci. Cilem druhe casti, analyticke, ...
  • Návrh simulačního výpočtového nástroje na vizualizaci toku akustické energie 

   Author: Mejdrechová Megi; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Předmětem této práce jsou metody měření, rekonstrukce a vizualizace zvukového pole a toku akustické energie. První část je věnovaná třem typům algoritmů, které využívá zvuková kamera pro mapování akustických polí - ...
  • Optimalizace svaru ve vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 

   Author: Vojtěch Vávra; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá návrhem geometrie svarového spoje vytvořeného pomocí technologie elektronového paprsku na vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 s cílem zlepšení vlastností únavové životnosti. ...
  • Optimalizace trajektorie manipulátoru 

   Author: Patrik Kovář; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými algoritmy a požadavky na ...
  • Optimalizace zavěšení motoru pro akrobatickou verzi pro snížení úrovně napjatosti 

   Author: Homola Václav; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Podsedník Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce bylo snížit hladiny napětí v poloměrech nacházejících se na skříni kompresoru. Ke splnění cíle bylo využito tvarové optimalizace. Nejdříve proběhla 1D optimalizace všech poloměrů, z ní pak vzešel optimální ...
  • Řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících 

   Author: Fayad Martin; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Obsahem této práce je příspěvek k řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících. Úvod práce je věnován základní teorii sypké hmoty, je popsána její fyzikální podstata a jsou uvedeny její definice a ...
  • Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy 

   Author: Pavel Mačák; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou kinematickou smyčkou.
  • Tuhostní a pevnostní analýza nosné konstrukce turbovrtulového motoru 

   Author: Koštel Jakub; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Předmětem práce je stručná rešerše uchycení turbovrtulových motorů, tvorba parametrického modelu lože a provedení pevnostní analýzy metodou konečných prvků.
  • Tuhostní a pevnostní kontrola uchycovacích prvků turbovrtulového motoru 

   Author: Paukovič Matouš; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem práce je výpočet zatížení působící na letoun, definování případů letových zatížení, modelování soustavy uchycovacích prvků motoru, výpočet velikostí deformací a napjatostí soustavy pomocí metody MKP a určení ...
  • Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů 

   Author: Matouš Zavřel; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého turbohřídelového motoru. Součástí ...