Now showing items 52-71 of 110

   Subject
   nuclear fuel cladding,coated zirconium alloys,polycrystalline diamond,high temperature oxidation [1]
   Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER [1]
   odpružení,lisování,tváření karoserie vozu,automobilový průmysl,AutoFrom [1]
   oxide layers,medical implants,Ti39Nb [1]
   parní turbína,difuzor,výstupní těleso,nenávrhové stavy,numerické simulace,DOE [1]
   plasticita kovů,směrové zpevnění,konstitutivní model,kombinované namáhání,cyklické zpevnění,implementace,konvexita,MKP [1]
   plasticita,deformační zpevnění,integrace,kalibrace,metoda konečných prvků [1]
   plasticity,strain hardening,integration,calibration,finite element method [1]
   plošné tváření,mechanické zkoušky materiálu,rychlost deformace [1]
   plynárenství,plynárenské zařízení,plynovod,údržba,hodnocení technického stavu [1]
   pokles tuhosti [1]
   pokrytí jaderného paliva,povlakované zirkoniové slitiny,polykrystalický diamant,vysokoteplotní oxidace [1]
   pressure indication in moving volume [1]
   pressure pulses frequency analysis [1]
   Protiběžné vrtule,3D panelová metoda,mezní vrstva,interakční metoda,vírový úplav,přechodová oblast,teorie nosné čáry [1]
   přechodný jev [1]
   radiální dostředivá turbína se dvouvstupovou skříní,1-D Turbína,přeplňování,testovací stav turbodmychadel,přístup bez stacionárních map turbíny,GT-suite,spalovací motor,kompresor,turbodmychadlo,simulace turbodmychadla [1]
   refrigerants [1]
   Roots-type supercharger [1]
   Rootsův kompresor [1]