Now showing items 39-58 of 110

   Subject
   jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER [1]
   kalibrace [1]
   koroze materiálu,korozní zkoušky,povrchová úprava,zinkové povlaky [1]
   Laser Shock Processing Technology,parametric model,surface [1]
   long transmission line [1]
   Material Corrosion,Corrosion Tests,Surface Treatment,Zinc Coatings [1]
   Mechanical Properties,Indentation Tests,Non-Destructive Methods,Finite Element Method,Electron Microscopy,Light Microscopy,Microstructure,Plastic Deformation [1]
   Mechanické vlastnosti,indentační zkoušky,nedestruktivní metody,metoda konečných prvků,elektronová mikroskopie,světelná mikroskopie,mikrostruktura,plastická deformace [1]
   mechanicky hnané dmychadlo [1]
   metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM [1]
   metoda konečných prvků [1]
   metoda laser shock processing,parametrický model,povrch [1]
   model [1]
   nuclear fuel cladding,coated zirconium alloys,polycrystalline diamond,high temperature oxidation [1]
   Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER [1]
   odpružení,lisování,tváření karoserie vozu,automobilový průmysl,AutoFrom [1]
   oxide layers,medical implants,Ti39Nb [1]
   parní turbína,difuzor,výstupní těleso,nenávrhové stavy,numerické simulace,DOE [1]
   plasticita kovů,směrové zpevnění,konstitutivní model,kombinované namáhání,cyklické zpevnění,implementace,konvexita,MKP [1]
   plasticita,deformační zpevnění,integrace,kalibrace,metoda konečných prvků [1]