Zobrazují se záznamy 1-20 z 5680

  • Low-temperature adsorption for post-combustion CO2 capture from fossil fuel combustion 

   Autor: Marek Nedoma; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Svoboda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-10)
   This thesis investigated the application of low-temperature adsorption for CO2 separation in post-combustion CO2 capture (PCC) applications, focusing on both technical and economic aspects. The emphasis was placed at ...
  • Výzkum a vývoj interaktivních nátěrových hmot 

   Autor: Zuzana Tatíčková; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Čelko Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-20)
   Práce se věnuje výzkumu nových nátěrových hmot s termochromickými vlastnostmi. Zhodnocuje současný stav výroby termochromických nátěrových hmot (NH) a popisuje problematiku, počínající volbou vhodného druhu základní matrice, ...
  • Softwarový nástroj pro automatizaci reakci řídící jednotky motoru na chybové stavy 

   Autor: Valentin Pauron; Vedoucí práce: Vojtíšek Michal; Oponent práce: Denayrolles Manuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
   Since Bosch launched electronic ABS in 1978, on-board automobile electronics have significantly improved. Automotive electronic control units (ECUs) are essential to the electronic architecture of automobiles, allowing ...
  • Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem 

   Autor: Tomáš Primus; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Kožmín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Disertační práce s názvem „Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem“ se zabývá metodami pro zvyšování efektivity mikroobrábění laserem. Výzkum je věnován hybridní technologii, v práci nazvané komplexní přístup, ...
  • Dog Clutch Without Angular Backlash 

   Autor: Michal Jasný; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Dog clutches are simple and inexpensive mechanisms for shifting gears. However, their usage in automotive gearboxes was limited due to angular backlash in the engaged state and the resulting discomfort. Based on a thorough ...
  • Technologie aditivní výroby pro zpracování kovových materiálů 

   Autor: Samuel Pavlík; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na popsání problematiky 3D tisku. V úvodní rešerši práce popisuje historii jejich vzniku, rozdělení a popis používaných metod včetně nově se objevujících trendů. Detailněji jsou rozebrány metody ...
  • Periodické zkoušení souřadnicových měřicích strojů 

   Autor: Marek Vaclík; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Souřadnicové měřicí stroje jsou fundamentální součástí každého měrového střediska. Umožňují uživateli získávat velice cenné informace, které pomáhají sledovat a řídit kvalitu výroby. Aby nicméně tyto stroje poskytovaly ...
  • Pokročilé hrubovací strategie v CAM pro moderní způsoby frézování 

   Autor: Tomáš Derner; Vedoucí práce: Zeman Pavel; Oponent práce: Cimr Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá rozborem pokročilých hrubovacích strategií pro moderní způsoby frézování používaných na CNC strojích. Ty jsou z pohledu produktivity významným činitelem pro strojní průmysl ovlivňující zejména náklady ...
  • Návrh procesů údržby ve strojírenském podniku 

   Autor: Ondřej Krňávek; Vedoucí práce: Kellner Tomáš; Oponent práce: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá tématem procesů údržby a jejich významu pro efektivní a spolehlivý provoz zařízení. Konkrétně pojednává o teorii nevýrobních procesů a údržby. Následně se práce přesouvá do prostředí modelové společnosti, ...
  • Návrh linky lepených keramických komínových vložek 

   Autor: Tomáš Vágner; Vedoucí práce: Kyncl Martin; Oponent práce: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem části linky lepených keramických komínových vložek, konkrétně tvorbou tvarových výřezů. Ve své úvodní části zpracovává problematiku průmyslových robotů, manipulátorů a koncových ...
  • Optimalizace hrubování ve 2,5D 

   Autor: Jan Novotný; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá optimalizací hrubovacího procesu ve 2,5D. Konkrétní aplikace je zaměřena na hrubování kapes. Řešeršní část obsahuje popis teorie obrábění s přihlédnutím převážně na mechaniku tvorby třísky, silové ...
  • Racionalizace výrobního postupu kalené součásti 

   Autor: Lukáš Flíček; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Budín Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou obrábění kalených ocelí, a to především soustružení těchto materiálů. Práce je zaměřena na popis samotného soustružení, dále obrábění kalených ocelí a jeho využití. Ukazuje ...
  • Analýza dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému v oblasti vývoje produktu 

   Autor: Lukáš Nevstával; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Tureček Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému ve firmě Škoda Auto, a to v oblasti vývoje. V první části pokládá nezbytný teoretický základ. V druhé části proběhla analýza ...
  • Návrh metodiky pro přejímku velkoobjemového CT zařízení 

   Autor: Stanislav Šťovíček; Vedoucí práce: Urban Jan; Oponent práce: Sobotka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Cílem této práce je popsat princip fungování průmyslových CT zařízení, zmapovat jejich využití v průmyslu a upozornit na úskalí, se kterými se při jejich využití setkáváme. Další oblast kterou popisuji je pak využití ...
  • Využití ergonomické simulace v rámci návrhu montážních pracovišť 

   Autor: Adam Tomášek; Vedoucí práce: Kellner Tomáš; Oponent práce: Faltejsek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky, pomocí níž bude analyzována ergonomie v rámci návrhu montážních linek pomocí simulačního softwaru ve společnosti Continental. Teoretická část práce je věnována ergonomii ...
  • Digitální dvojče logistického systému 

   Autor: Jiří Frýdl; Vedoucí práce: Kellner Tomáš; Oponent práce: Koshkina Ekaterina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Cílem diplomové práce je vytvoření digitálního dvojčete logického systému, jeho analýza a návrh optimalizace daného systému. Zpracovávaným logickým systémem je automatická montážní linka firmy Continental, která vyrábí ...
  • Optimalizace procesu hloubení děr v leteckém průmyslu 

   Autor: Tomáš Jílek; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Maršík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech optimalizace obráběcího procesu elektrojiskrového hloubení chladicích děr do niklové superslitiny. Návrhy jsou následně experimentálně ověřeny. Data z experimentů jsou v ...
  • Virtuální upínání dílů v rámci kontroly kvality s využitím CMM 

   Autor: Jan Drška; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Gömöry Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá metodou virtuálního upínání v rámci rozměrové kontroly kvality tenkostěnných plechových dílů. Teoretická část této práce je zaměřena na upínací systémy a postupy, technologie a zařízení pro ...
  • Nanostrukturování povrchu laserem pro medicínské aplikace 

   Autor: Daniel Eger; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na nanostrukturování povrchu laserem za účelem snížení bakteriální kolonizace povrchu. Teoretická část je zaměřena na laserové záření, jeho vlastnosti a interakci s materiálem. Dále se ...
  • Návrh plánování výroby 

   Autor: Petra Šrejmová; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem plánování výroby ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části je popsána problematika plánování výrobních procesů, dále jsou popsány softwary pro plánování výroby. V druhé části ...