Now showing items 21-40 of 5680

  • Návrh metodiky pro zhodnocení kalibračních lhůt komunálních měřidel 

   Author: Jiří Resl; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Sobotka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace kalibračních intervalů komunálních měřidel ve společnosti Škoda Auto. Byla provedena obecná rešerše současného stavu řešené problematiky a zhodnocení aktuálního stavu v ...
  • Možnosti reverzního inženýrství pro laserové mikroobrábění 

   Author: Ondrej Valach; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kubátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Táto práca popisuje problematikou reverzného inžinierstva v kombinácií s laserovým mikroobrábaním technických textúr povrchu. Zaoberá sa predovšetkým prácou s 3D snímkami, rekonštrukciou povrchu v programoch Catia V5, Ansys ...
  • Vliv procesních parametrů výpočetní tomografie na přesnost měření porozity 

   Author: Ondřej Gregor; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce popisuje problematiku měření porozity s využitím počítačové tomografie. V práci je představeno široké portfolio využití dané technologie napříč konkrétními oblastmi kontroly kvality. Dále jsou v práci ...
  • Soustružení niklových a CoCr slitin 

   Author: Adam Kleprlík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Doležal Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku soustružení niklových a kobaltových superslitin, konkrétně na monitorování silových projevů při podélném soustružení. V první části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti ...
  • Analýza systému měření - vliv operátora 

   Author: Filip Čáp; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému měření neboli MSA (Measurement system analysis). V první části je obecně charakterizovaná metrologie a norma QS – 9000, z níž MSA vychází, a také řada podmínek práce při měření. ...
  • Dynamické schopnosti robota zachytit letící předmět ve vesmíru 

   Author: Ondřej Salva; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení schopnosti zvoleného robotického manipulátoru zachytit letící předmět ve vesmíru. Pro vybraný manipulátor je vyvinut algoritmus, který dává ucelenou představu o možnosti provedení ...
  • Virtuální pohonový systém Fanuc CNC Guide a jeho využití pro externí řízení skladového manipulátoru 

   Author: Lukáš Pilný; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá externím řízením virtuálního pohonového systému FANUC CNC guide. Jedná se o prakticky zaměřenou práci s cílem představit možnosti ovládání emulovaného řídicího systému FANUC z PC a jeho využití ...
  • Analýza systému měření - volba měřidla 

   Author: Martin Šimeček; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy systému měření. Popisuje historii i princip analýzy systému měření. Zaměřuje se také na měřidla a metrologický systém. S tím souvisí i nejistoty měření a chyby měření, ...
  • Kvalita povrchu po obrábění 

   Author: Jiří Kraus; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů řezného procesu na výslednou integritu povrchu. V teoretické části byly popsány vybrané dokončovací metody, typy zatížení materiálu při obrábění a atributy integrity povrchu. ...
  • Mechanické zpevňování povrchu 

   Author: Lukáš Novotný; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce s názvem „Mechanické zpevňování povrchu“ pojednává o technologii tryskání, metod tryskání a zpevňování materiálu pomocí technologie tryskání. V další části se práce zaměřuje na charakteristiky povrchu ...
  • Využití aditivní výroby pro upínání obrobku 

   Author: Ondřej Pešula; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou využívání 3D tištěných přípravků sloužících k upínání tvarově složitých dílů v procesu frézování. V části první se práce věnuje zmapování možností upínání součástí s tvarově složitými ...
  • Možnosti recyklace filamentu 

   Author: Vojtěch Janeček; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 3D tisku a recyklací spojenou s odpadním materiálem vznikajícím v procesu technologie FDM. V úvodní části práce je cílem představit 3D tisk samotný a přiblížit jednotlivé ...
  • Návrh a výroba desky pro modulární upínání 

   Author: Matěj Bareš; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se v první části zabývá představením možností upínání obrobků při aplikaci technologie frézování, především rozebírá modulární systémy a částečně i některé konvenční metody. Dále představuje některé ...
  • Návrh montážního pracoviště čerpadel 

   Author: Matěj Paur; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Hradecký Milan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Cílem bakalářská práce je analýza současného pracoviště montáže zubových čerpadel v modelové společnosti a návrh optimalizovaného řešení. V úvodní části práce je rešerše montáže a jejího projektování. Rešerše se zabývá ...
  • Optimalizace technologičnosti konstrukce 

   Author: Marek Fogl; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Dukát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací technologičnosti konstrukce ve spolupráci s firmou Huddy Diamonds s.r.o. za účelem snížení celkových nákladů a pracnosti výroby. První část práce je věnována rešerši, týkající ...
  • CNC výroba kalených součástí 

   Author: Radek Vorbach; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby kalených součástí. Zaměřuje se na využití tvrdého soustružení. Pojednává o principu této technologie, o jejích výhodách, řezných materiálech a strojích. V dalších ...
  • Prototypová výroba nosných částí kolové skupiny 

   Author: Pavel Zahradník; Supervisor: Slaný Michal; Opponent: Zacpal Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Práce se zabývá volbou celého výrobního procesu zadních nábojů kol a příslušných matic pro studentskou formuli týmy CTU CarTech z pohledu technologa. Část práce je zaměřena na optimalizaci technologičnosti konstrukce. A ...
  • Energeticky optimální řízení robota napájeného z baterie 

   Author: Petr Vejražka; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci energeticky efektivního pohybu robota napájeného z baterie. Cílem je ověřit předpoklad závislosti doby průběhu na spotřebované energii a vytvořit model robotického systému, ...
  • Soustružení kalených ocelí 

   Author: Jan Krátký; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   První část této bakalářské práce se zabývá popisem procesu soustružení a jeho jednotlivých technologických částí. Dále řeší charakteristické znaky tvrdého soustružení. Zejména vlastnosti materiálů skupiny H a používaných ...
  • Měření drsnosti povrchu obráběných free-form ploch 

   Author: Tomáš Havránek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Vacek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá měřením drsnosti povrchu free-form ploch po obrábění. Cílem je zjistit vhodnou metodu měření těchto ploch. Byla provedena rešerše na téma výroby free-form ploch a měření drsnosti na těchto plochách. ...