Now showing items 21-40 of 50

  • Analýza účinnosti nízké protihlukové clony v úseku železniční tratě Hlubočepy - Rudná 

   Author: Čížková Petra; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Rekonstrukce železniční stanice Libice nad Cidlinou 

   Author: Kovařík Václav; Supervisor: Břešťovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Modernizace trati Hradec Králové hl.n. (mimo) - Týniště n.O. (včetně) 

   Author: Morávek Martin; Supervisor: Fridrich Karel Augustin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Problematika mostnic z recyklovaného plastu 

   Author: Lojda Vít; Supervisor: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Použití a efektivita výztužných a stabilizačních geomřížek uložených pod kolejové lože 

   Author: Novák David; Supervisor: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání stávající a nově navrhované zkoušky nízkofrekvenční dynamické plošné tuhosti podštěrkových rohoží pro použití v ČR 

   Author: Petýrek Michal; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Obsahem práce je provedení laboratorních zkoušek dynamické plošné tuhosti na podštěrkových antivibračních rohoží od třech různých výrobců. Cílem práce je porovnání metodik měření dynamické plošné tuhosti podle Obecných ...
  • Zvýšení kapacity železniční tratě Praha Smíchov - Hostivice 

   Author: Balabán Tomáš; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Šefl Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá zkapacitněním železniční tratě č. 528A v úseku Praha Smíchov - Hostivice. Cílem práce je navrhnout trať v daném úseku jako alternativní spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla. Jsou zpracovány ...
  • Rekonstrukce žst. Jindřichův Hradec včetně kolejistě JHMD 

   Author: Horník Mikuláš; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Zvěřina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   V diplomové práci je popsán stávající stav a provoz železniční stanice Jindřichův Hradec. Cílem diplomové práce je návrh nejefektivnější rekonstrukce této stanice včetně úzkorozchodného kolejiště JHMD a zvýšení traťové ...
  • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw s návrhovou rychlostí 250 km/h, variantně až 350 km/h 

   Author: Smutek Lukáš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Babič Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw. Trasa musí splňovat parametry vysokorychlostních tratí a také musí vyhovovat platným technickým normám a technickým specifikacím interoperability. ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č.311 v úseku žst. Horní Lipová - žst. Lipová Lázně 

   Author: Neslová Nelly; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční tratě č. 311 v úseku žst. Horní Lipová (včetně) - žst. Lipová Lázně (včetně). Mezistaniční úsek je řešen v pěti variantách v rozmezí od 50 km/h do 90 km/h. Další ...
  • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Liberec - st.hranice s Polskem s návrhovou rychlostí 200 km/h, variantně až 300 km/h 

   Author: Kuna Aleš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V práci je navržena část železniční trasy rychlého spojení Praha - Wrocław na českém území vedená přes Liberec. Návrh je proveden ve dvou odlišných variantách. První varianta je určena pro smíšenou dopravu osobních a ...
  • Napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť 

   Author: Šuk Jan; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Bonev Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem možného napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť ve správě SŽDC. Práce obsahuje dvě varianty řešení napojení do nejvhodnější železniční stanice a vybraná varianta je detailněji ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č.325 v úseku žst. Štramberk (mimo) - žst. Veřovice (včetně) 

   Author: Pavelková Barbora; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Zvěřina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V této diplomové práci byly vypracovány varianty rekonstrukce železniční tratě č. 325 v úseku Štramberk (mimo) - Veřovice (včetně). Současně byla řešena rekonstrukce železniční stanice Veřovice. První varianta je vedena s ...
  • Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou 

   Author: Vágnerová Jitka; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Orálek Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce řeší studii obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou v rozsahu od Polikliniky Mazurská (kde vychází ze studijně prověřeného návrhu tramvajové trati přes Vltavu do Podbaby) po křižovatku Čimická - K ...
  • Návrh železničního spojení České Budějovice - st. hranice s Rakouskem (směr Summerau) s návrhovou rychlostí až 200 km/h 

   Author: Vandrovec Radek; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem trasování železniční trati České Budějovice - státní hranice s Rakouskem (směr Linz) v nové stopě. Trať je navržena jako konvenční s návrhovou rychlostí až 200 km/h. Práce porovnává dvě ...
  • Posouzení kvality geometrických parametrů koleje ve vybraných úsecích s provozním ověřováním geokompozitu pod kolejovým ložem 

   Author: Zuzana Mašková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou měření a hodnocení geometrických parametrů koleje na úsecích s provozním ověřováním geokompozitu. V úvodní části práce je provedena rešerše, ve které jsou vysvětleny základní pojmy, ...
  • Prověření možnosti zvýšení rychlosti železniční trati v úseku Chomutov – Karlovy Vary v návaznosti na plánovanou větev Rychlých spojení Praha – Most 

   Author: Tomáš Opat; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce prověřuje možnost zvýšení traťové rychlosti v úseku Chomutov – Karlovy Vary. Práce obsahuje tři varianty směrového řešení trasy, které zvyšují rychlost až na 160 km/h. Pro dvě z navržených variant bylo ...
  • Studie tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník 

   Author: Tereza Brunerová; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem diplomové práce je zpracování studie dispozičního umístění nové tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník. Práce obsahuje textovou část a výkresovou část. První část práce obsahuje rešerši souvisejících norem ...
  • Posouzení protihlukových stěn měřením in-situ pomocí akustické kamery 

   Author: Jan Vedral; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Vaňková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato práce posuzuje z hlediska hluku vybrané protihlukové stěny na IV. železničním koridoru v Česku. Vstupem je in-situ měření akustickou kamerou Bionic L-112 Array. Následuje analýza v programu Noise Inspector. Základem ...
  • Možnosti využití dynamického triaxiálního lisu pro analýzu pražcového podloží 

   Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Miča Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití dynamického triaxiálního přístroje při analýze vrstev pražcového podloží. Působením cyklického napětí v dynamickém triaxiálním přístroji se vyvodí zatížení, kterým působí ...