Now showing items 41-50 of 50

  • Rekonstrukce železniční trati 061 v úseku Veleliby (mimo) - Jičín (mimo) 

   Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Diplomová práce se zabývá návrhem variant rekonstrukce železniční trati č. 061 v úseku Veleliby(mimo) – Jičín (mimo). Jsou zpracovány 3 varianty řešení. Varianta č. 1 – optimalizace respektuje vedení po stávajícím tělese, ...
  • Návrh technologie a plánu pro obnovu železničního spodku v úseku Plzeň–Nýřany 

   Author: Martin Turek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Petrásek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Diplomová práce nejprve uvádí souhrn o metodách rekonstrukce železničního spodku z pohledu technologie. Dále se zaměřuje na kontinuální metodu obnovy, tj. bez snášení kolejového roštu, kterou porovnává s metodou konvenční, ...
  • Tramvajová trať Vršovice - Michle (Praha) 

   Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Předmětem diplomové práce je zpracování studie úseku východní tramvajové tangenty mezi oblastmi Vršovice – Michle a vytvořit tak variantní návrhy, které se vyhýbají rozvojovému území Bohdalec – Slatiny. Práce obsahuje popis ...
  • Porovnání statické zatěžovací zkoušky pro hodnocení pražcového podloží vysokorychlostních železničních tratí dle francouzské, německé a české metodiky 

   Author: Jiří Pospíšil; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Jedním z celosvětových problémů týkajících se nejen oboru železničního stavitelství je nejednotnost zkušebních postupů, kterými se prověřuje kvalita zhotoveného díla. V oboru železničního stavitelství je to například ...
  • Studie obnovy úseku železniční trati Lovečkovice – Levín 

   Author: Michael Kolačný; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Novotná Klaudia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Diplomová práce se zabývá obnovou železniční trati Velké Březno – Úštěk v úseku Lovečkovice – Levín. Obnovovanou tratí je muzeální trať, která je ve vlastnictví spolku Zubrnická museální železnice. Z tohoto důvodu nebyl ...
  • Možnosti ukončení tramvajové trati v lokalitě Jinonice 

   Author: Roman Švadlena; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování studie možností ukončení výhledově plánovaného prodloužení tramvajové trati, která je v současné době ukončena v obratišti u stanice metra „B“ - Radlická. V souvislosti se ...
  • Studie tramvajové smyčky Trojská (Praha) 

   Author: Štěpán Heller; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování a posouzení návrhů možného řešení plánované tramvajové smyčky Trojská a parkoviště P+R v oblastech Troja a Trojská brána na Praze 7. Obsahem práce je popis řešené lokality a ...
  • Návrh nové železniční trati Jaroměř - Trutnov 

   Author: David Černý; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Břešťovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se zabývá variantním řešením nové železniční trati v úseku Jaroměř – Trutnov učené pouze pro osobní dopravu. Součástí řešení je návrh napojení na stávající trať v Jaroměři a Trutnově. Návrh je zpracován v ...
  • Progresivní metoda zjišťování velikosti kontaktní plochy mezi pražcem a kolejovým ložem 

   Author: Jana Hovorková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Rakowski Zikmund
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou měření velikosti kontaktní plochy mezi pražcem a kolejovým ložem. Práce se zaměřuje na shrnutí dosavadních metod měření kontaktní plochy a představení nové metody využívající tlakové ...
  • Vliv zeleně na šíření hluku v okolí železničních staveb 

   Author: David Pohořalý; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Trávníček Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce posuzuje vliv zeleně na šíření hluku v okolí železničních staveb na základě rozdílu naměřených hodnot ve stejné vzdálenosti od železniční trati s účinkem a bez účinku vegetace. Měření probíhalo na třech ...