Zobrazují se záznamy 1-20 z 78

   Klíčové slovo
   : traffic accident of pedestrians at pedestrian crossing, accident analysis, relative accidents, density of accidents, linear regression, pedestrian crossings, crossroads [1]
   asfaltové pojivo, modifikace asfaltových pojiv, pryskyřice, polypropylen, asfaltová směs, tvorba trvalých deformací, Restaplast, laboratorní zkouška, stanovení bodu měknutí, stanovení penetrace, objemová hmotnost, modul tuhosti, pevnost v příčném tahu, odolnost vůči vodě, odolnost vůči mrazu, pevnost v tahu za ohybu, relaxace asfaltových směsí [1]
   asphalt binder, asphalt binder modification, resin, polypropylene, asphalt mixture, permanent deformations, Restaplast, laboratory test, softening point determination, penetration determination, bulk density, stiffness module, tensile strength, water resistance, frost resistance, bending strength, asphalt mixtures relaxation [1]
   automation, 3D systems, total stations, GNSS, motor graders, milling machines, paving machines, compactors, road surface [1]
   automatizace, 3D systémy, totální stanice, GNSS, grejdry, frézy, finišery, válce, vozovka [1]
   bezpečnost silničního provozu, statistiky nehodovosti, vzdálenost mezi vozidly [1]
   bypass, Chýnov, study, variant solution, transit traffic, traffic intensity [1]
   Bypass, Hrochův Týnec, Čankovice, route, variants, horizontal alignment, vertical alignment [1]
   Bypass, road I/14, municipality, Solnice, level crossing, roundabout, route relocation, variant solution [1]
   Bypass, route relocation, capacity increase, variant solution [1]
   bypass, variations suggestion, transit traffic, traffic calming [1]
   Compaction of asphalt mixes, rate of compaction, finisher, machine roller, rigidity modulus, Marshalls´ tamper. [1]
   Compaction, compactibilty, parameter of compactibility, compaction machines, Marshall´s tamper, gyratory [1]
   Crossroads, nationalroad, capacity, traffic [1]
   Crosswalk, Security, Incidents on crosswalks, People with specific requisites, Budget [1]
   dopravní nehodovost chodců na přechodu, analýza nehodovosti, relativní nehodovost, hustota nehod, lineární regrese, přechody pro chodce, křižovatka [1]
   dopravní řešení, kapacita, Argentinská ulice, šířkové uspořádání, městský bulvár [1]
   dopravní řešení, místní komunikace, doprava v klidu, zklidnění dopravy, Praha 9 [1]
   dopravní řešení, místní komunikace, zklidnění průtahu obcí, bezpečnost, autobusová zastávka, úrovňová křižovatka, okružní křižovatka [1]
   dopravní řešení, silnice I. třídy, místní komunikace, zklidnění dopravy, plynulost dopravy, průsečná křižovatka, okružní křižovatka, styková křižovatka, chodníky, autobusové zastávky [1]