Zobrazují se záznamy 1-20 z 118

   Klíčové slovo
   : traffic accident of pedestrians at pedestrian crossing, accident analysis, relative accidents, density of accidents, linear regression, pedestrian crossings, crossroads [1]
   asfaltová směs,recyklát,údržba,kamenivo,modul tuhosti,šíření trhliny,pojíždění koleasfaltová směs,pojíždění kolem [1]
   asfaltové pojivo, modifikace asfaltových pojiv, pryskyřice, polypropylen, asfaltová směs, tvorba trvalých deformací, Restaplast, laboratorní zkouška, stanovení bodu měknutí, stanovení penetrace, objemová hmotnost, modul tuhosti, pevnost v příčném tahu, odolnost vůči vodě, odolnost vůči mrazu, pevnost v tahu za ohybu, relaxace asfaltových směsí [1]
   asphalt binder, asphalt binder modification, resin, polypropylene, asphalt mixture, permanent deformations, Restaplast, laboratory test, softening point determination, penetration determination, bulk density, stiffness module, tensile strength, water resistance, frost resistance, bending strength, asphalt mixtures relaxation [1]
   asphalt mixture,reclaimed asphalt,maintenance,aggregates,stiffness modulus,crack propagation,wheel tracking test [1]
   automation, 3D systems, total stations, GNSS, motor graders, milling machines, paving machines, compactors, road surface [1]
   automatizace, 3D systémy, totální stanice, GNSS, grejdry, frézy, finišery, válce, vozovka [1]
   bezpečnost silničního provozu, statistiky nehodovosti, vzdálenost mezi vozidly [1]
   bicycle transportation,cycling path,Prague 7,waterfront of Vltava river [1]
   Bucharova street,street reconstruction,sight conditions at the crossroads,traffic calming [1]
   Bucharova ulice,rekonstrukce uličního prostoru,rozhledové poměry ve křižovatkách,zklidnění dopravy [1]
   bypass, Chýnov, study, variant solution, transit traffic, traffic intensity [1]
   Bypass, Hrochův Týnec, Čankovice, route, variants, horizontal alignment, vertical alignment [1]
   Bypass, road I/14, municipality, Solnice, level crossing, roundabout, route relocation, variant solution [1]
   Bypass, route relocation, capacity increase, variant solution [1]
   bypass, variations suggestion, transit traffic, traffic calming [1]
   bypass,Heřmaničky,study,variant evaluation [1]
   bypass,local road,II. class road,roundabout,joining intersection,crossing intersection [1]
   bypass,Sadská,alternatives,multi-criteria measurement,zoning plan,horizontal and vertical alignment [1]
   bypass,Ústí nad Orlicí,study,variant solution,transit traffic,traffic intensity,horizontal alignment,vertical alignment [1]