Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 154

  • Rekonstrukce uličního prostoru silnice II/434 v obci Radslavice 

   Autor: Jiráň Ivo; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Erich konečný
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem práce je návrh průtahu a přiléhajících komunikací v obci Radslavice. Návrh zahrnuje úpravy šířkového uspořádání, křižovatek, autobusových zastávek a parkovacích stání. Dále rekonstrukci a doplnění chodníků, přechodů ...
  • Obchvat města Třebíče 

   Autor: Štangl Tomáš; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této bakalářské práce je vyhotovení studie návrhu obchvatu okolo města Třebíče spojené se zamezením vjezdu tranzitních vozidel, která cestují na silnici první třídy mezi krajskými městy Jihlavou a Brnem ze sousedního ...
  • Lité asfalty s netradičními pojivy 

   Autor: Landa Filip; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou litých asfaltů a jejich vlastnostmi při použití nových či netradičních druhů pojiv nebo modifikace směsi. V rešeršní části je objasněna podstata litého asfaltu a je zde i popsán ...
  • Cerhovice - dopravní zklidnění průtahu silnice II/605 

   Autor: Křížek Martin; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu průtahu silnice II/605 v obci Cerhovice. Práce bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii. Součástí návrhu je variantní návrh zklidňujících prvků ...
  • Studie dopravního řešení ulic Švabinského a Karolíny Světlé v Řevnicích u Prahy 

   Autor: Polehla Jiří; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce se zaobírá rekonstrukcí prostoru místní obslužné komunikace ulic Švabinského a Karolíny Světlé v Řevnicích u Prahy v rozsahu projektové dokumentace studie. Dokumentace obsahuje dvě variantní řešení s ...
  • Nová parkovací místa v rekreační oblasti Příbram 

   Autor: Pinkava Jan; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce je tvořena ve formě studie a zabývá se řešením nových parkovacích ploch v prostoru rekreační oblasti Příbrami. Práce je zaměřena především na dispozici parkovacích míst a na efektivní využití volné plochy. Tématem ...
  • Variantní návrh úprav Bucharovy ulice v Praze (Nárožní - Petržílkova) 

   Autor: Merva Milan; Vedoucí práce: Havlíček Tomáš; Oponent práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tématem bakalářské práce je návrh úprav Bucharovy ulice v úseku Nárožní-Petržílkova ve variantách pomocí vodorovného dopravního značení a stavebních úprav. Řešený úsek komunikace nekoresponduje s aktuálními normami a ...
  • Optimalizace cyklistické dopravy na Praze 7 

   Autor: Hájková Petra; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem práce je zhodnocení stávajícího stavu cykloinfrastruktury na území hlavního města Prahy a návrh vhodných řešení pro oblast MČ Prahy 7, která by vedla k podpoře a rozvoji cyklistické dopravy. Práce se podrobněji věnuje ...
  • Tenké a velmi tenké asfaltové vrstvy a jejich využití v konstrukci vozovky 

   Autor: Chmelíková Monika; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Cápayová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tenkých a ultratenkých asfaltových vrstev a jejich využití v konstrukci vozovky. Text práce je rozdělen na dvě základní části. První, rešeršní část, je zaměřena na rozbor a ...
  • Studie dopravního řešení ulic Havlíčkova a Jiráskova v Řevnicích u Prahy 

   Autor: Píha Lukáš; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Zadání bakalářské práce je studie řešení ulic Havlíčkova a Jiráskova v Řevnicích u Prahy. Práce bude obsahovat fotodokumentaci, výkresovou část a textovou část. Cílem je vytvořit ideální, bezpečné a ekonomické varianty ...
  • Obchvat města Sadské 

   Autor: Lambert Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu obchvatu města Sadské za účelem převést tranzitní dopravu mimo území města. Práce je zpracována na úrovni projektové dokumentace "studie realizovatelnosti", která ...
  • Nízkoúdržbové asfaltové kryty 

   Autor: Jindra Jiří; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V této bakalářské práci jsou měřeny vlastnosti dvou nových typů asfaltových směsí pro obrusné vrstvy a jednoho typu asfaltové směsi pro ložní vrstvy. Jedná se o směsi SMA 8NH, SMA 22L a BBTM 8NH s určitým podílem recyklovaného ...
  • Obchvat Dolních Břežan 

   Autor: Dvořák Martin; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této práce je projekt obchvat města Dolní Břežany na silnici III/0031. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich porovnání ...
  • Obchvat obce Dačice 

   Autor: Hošek Lubomír; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Hrdina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vyhledání trasy severního obchvatu města Dačice, resp. srovnání trasy zanesené v územním plánu, která je svým průběhem přes průmyslovou oblast problematická, s alternativními trasami, které ...
  • Studie dopravního zklidnění lokality Mohyla v Praze na Bílé Hoře 

   Autor: Polák Jan; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího stavebně-technického stavu vybraných komunikací v lokalitě Mohyla v Praze na Bílé Hoře. Práce analyzuje stávající stav. Na základě zhotovení průzkumů je navržen nový stav
  • Silnice I/14, Ústí nad Orlicí - obchvat 

   Autor: Červenka Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování studie návrhu obchvatu města Ústí nad Orlicí na silnici I/14. V tuto chvíli projíždí městem vysoká tranzitní doprava, což má za následek hluk, zvýšené emise a sníženou bezpečnost ...
  • Obchvat obce Chrášťany 

   Autor: Fořtová Iva; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této práce je vypracování technické studie návrhu obchvatu města Chrášťany za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území města. Pro návrh je nutné seznámení s problematikou daného území, návrh ideových variantních ...
  • Obchvat obce Heřmaničky - silnice II/121 

   Autor: Vejvara Tomáš; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu obce Heřmaničky na silnici II/121. Je zpracována formou studie, a to ve třech variantách, včetně jejich řešení. Varianty jsou vyhodnoceny a výsledná varianta je zpracována ...
  • Posouzení vybraných křižovatek v Praze 6 a návrh vhodných opatření 

   Autor: Štěpánková Martina; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit nové, vhodnější a bezpečnější návrhy osmi lokalit v Praze 6, které byly vybrány ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí MÚ Prahy 6. V každém místě byl proveden dopravní ...
  • Zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna 

   Autor: Hořká Klára; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem bakalářské práce je zpracování možného zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna, konkrétně ulic Plzeňské a Pražské. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy, bezpečnost chodců a zvýšení bezpečnosti na ...