Recently added

Now showing items 1-20 of 174

  • Návrh vhodných opatření na vybraných křižovatkách v Praze 6 

   Author: Petr Landa; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vybraných křižovatek na Praze 6, které byly vybrány jako rizikové odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 6. V každé lokalitě byl proveden dopravní průzkum, který měl za ...
  • JOK Dobřejovice - Herink 

   Author: Jiří Kadlec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu úpravy stávající průsečné křižovatky komunikací II/101, III/00316 a III/00317 v obci Dobřejovice/Herink. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním záměrem práce je ...
  • Studie dopravního řešení obytné části obce Karlovice - osada Sedmihorky 

   Author: Barbora Louthanová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Maděrová Tučková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je studie dopravního řešení obytné části obce Karlovice - osada Sedmihorky. Studie zahrnuje návrh základního komunikačního systému v zaměřené lokalitě ve více variantách, návrh šířkového uspořádání ...
  • Silnice II/298, obchvat města Sezemice 

   Author: Vojtěch Pejša; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je návrh přeložky silnice II/298 jako obchvatu kolem města Sezemice za účelem odvést tranzitní dopravu z intravilánu města. Ve stávajícím stavu je silnice II/298 průtahem obce Sezemice. Přeložka ...
  • Návrh celkové rekonstrukce Dejvické ulice 

   Author: Michal Janoušek; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem celkové rekonstrukce Dejvické ulice. Práce analyzuje stávající stav křižovatek a dopravy v klidu. Na základě zhotovených průzkumů je navržen nový stav.
  • Využití BIM software v oblasti pozemních komunikací 

   Author: Jiří Karásek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V této práci je popsána koncepce BIM ve stavitelství. Detailně zaměřena na dopravní stavby. Dále je zpracována studie proveditelnosti návrhu zpevnění dráhy letiště za využití BIM softwaru.
  • Návrh variantního řešení rekonstrukce ulice Ve Strouhách v Praze 6 v režimu dopravně zklidněném 

   Author: Josef Schreier; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Charvátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v ulici Ve Struhách v Pražských Dejvicích. Obsahem práce je analýza stávajícího stavu křižovatek, dopravy v klidu, intenzity dopravy. Na základě průzkumů, požadavků Obecního ...
  • Analýza cementobetonových vozovek pomocí MKP 

   Author: Jakub Veselý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy cementobetonových vozovek v ČR. Cílem této práce je pomocí numerického modelování přispět k optimalizaci návrhu a tím k prodloužení životnosti CB vozovek. V první ...
  • Řešení křižovatky na silnici I/20 u obce Životice 

   Author: Ondřej Strnad; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu rekonstrukce stávající odsazené křižovatky silnic I/20, II/188 a III/02014 u obce Životice. Návrh je vypracován v rozsahu technické studie. Hlavním záměrem práce je vytvoření ...
  • Letištní vozovky 

   Author: Roman Kočí; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čulík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této práce bylo popsání rozdělení letištních ploch, určit typy konstrukce letištních vozovek, dále zmínit vývoj systémů únosnosti a zdokumentovat současně používané skladby konstrukce vozovek na libovolně vybraných ...
  • Obchvat obce Krchleby - I/38 

   Author: Štěpán Popek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je tvorba variantního řešení přeložky komunikace I/38, která prochází obcemi Všechlapy a Krchleby, ve stupni Vyhledávací studie. Návrh je vyhotoven ve dvou variantách s následným vyhodnocením. ...
  • Obchvat II/321 Černíkovice - Domašín 

   Author: Jakub Čejka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu pozemní komunikace II/321 procházející obcí Černíkovice - Domašín. Návrh je proveden formou studie. Dojde k přeložení silnice II. třídy II/321 mimo centrální část obce. ...
  • Obchvat obce Netvořice 

   Author: Ondřej Balatý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Koníček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu obce Netvořice na silnici III/1057. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich ...
  • Využití vyšších možství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 

   Author: Petr Štěpánek; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Navrhování asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálů vůči novým surovinám při výrobě asfaltových směsí pro použití v silničním stavitelství je vzhledem k environmentálním a ekonomickým výhodám správným trendem posledních ...
  • Analýza složení asfaltového R-materiálu a jeho využití v asfaltové směsi 

   Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Teoretická část se zabývá obecně R-materiálem, jeho získáním, použitím a uplatněním v asfaltových směsích. Dalším tématem jsou obalovny, které jsou rozlišeny dle způsobu výroby směsí s obsahem R-materiálu. Následně je ...
  • Sledování zhutnitelnosti asfaltových směsí v podmínkách pokládky 

   Author: Ondřej Růžička; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato práce se zabývá problematikou zhutňování asfaltové směsi a faktorů ovlivňující míru zhutnění asfaltové úpravy v podmínkách pokládky. Nejprve je představeno několik druhů asfaltových směsí z pohledu zhutňování, hutnící ...
  • Separace asfaltových směsí při výrobě a dopravě 

   Author: Aneta Kovačová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Suda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou separace asfaltových směsí při jejich výrobě a dopravě. V teoretické části jsou přiblíženy technologie výroby a doprava asfaltových směsí. Dále je teoretická část věnována ...
  • Technologické zásady pokládky ovlivňující kvalitu hotových vrstev 

   Author: Jiří Fikar; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cápayová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou technologických zásad pokládky ovlivňující kvalitu hotových vrstev. Teoretická část popisuje hutnění asfaltových vrstev a parametry, které ji ovlivňují. Praktická část potom ...
  • Koncepce a řešení dopravy v klidu ve městě Neratovice 

   Author: Tomáš Machovec; Supervisor: Hradil Jan; Opponent: Horský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V této bakalářské práci se řeší problematika dopravy v klidu ve městě Neratovice. K vypracování práce bylo třeba provést vlastní sčítání vozidel v uliční síti a na samostatných parkovacích plochách. Cílem bylo navrhnout ...
  • Silnice I/36, Holice - Čestice 

   Author: Horáček Miroslav; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Musílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnutí přeložky silnice I/36 a propojení silnic I/35 a I/11, sloužící k převedení tranzitní dopravy směřující z Holic do Čestic mimo obec Veliny a město Borohrádek. Díky této přeložce ...