Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 143

  • Nízkoúdržbové asfaltové kryty 

   Autor: Jindra Jiří; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V této bakalářské práci jsou měřeny vlastnosti dvou nových typů asfaltových směsí pro obrusné vrstvy a jednoho typu asfaltové směsi pro ložní vrstvy. Jedná se o směsi SMA 8NH, SMA 22L a BBTM 8NH s určitým podílem recyklovaného ...
  • Obchvat Dolních Břežan 

   Autor: Dvořák Martin; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této práce je projekt obchvat města Dolní Břežany na silnici III/0031. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich porovnání ...
  • Obchvat obce Dačice 

   Autor: Hošek Lubomír; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Hrdina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vyhledání trasy severního obchvatu města Dačice, resp. srovnání trasy zanesené v územním plánu, která je svým průběhem přes průmyslovou oblast problematická, s alternativními trasami, které ...
  • Studie dopravního zklidnění lokality Mohyla v Praze na Bílé Hoře 

   Autor: Polák Jan; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího stavebně-technického stavu vybraných komunikací v lokalitě Mohyla v Praze na Bílé Hoře. Práce analyzuje stávající stav. Na základě zhotovení průzkumů je navržen nový stav
  • Silnice I/14, Ústí nad Orlicí - obchvat 

   Autor: Červenka Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování studie návrhu obchvatu města Ústí nad Orlicí na silnici I/14. V tuto chvíli projíždí městem vysoká tranzitní doprava, což má za následek hluk, zvýšené emise a sníženou bezpečnost ...
  • Obchvat obce Chrášťany 

   Autor: Fořtová Iva; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této práce je vypracování technické studie návrhu obchvatu města Chrášťany za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území města. Pro návrh je nutné seznámení s problematikou daného území, návrh ideových variantních ...
  • Obchvat obce Heřmaničky - silnice II/121 

   Autor: Vejvara Tomáš; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu obce Heřmaničky na silnici II/121. Je zpracována formou studie, a to ve třech variantách, včetně jejich řešení. Varianty jsou vyhodnoceny a výsledná varianta je zpracována ...
  • Posouzení vybraných křižovatek v Praze 6 a návrh vhodných opatření 

   Autor: Štěpánková Martina; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit nové, vhodnější a bezpečnější návrhy osmi lokalit v Praze 6, které byly vybrány ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí MÚ Prahy 6. V každém místě byl proveden dopravní ...
  • Zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna 

   Autor: Hořká Klára; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem bakalářské práce je zpracování možného zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna, konkrétně ulic Plzeňské a Pražské. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy, bezpečnost chodců a zvýšení bezpečnosti na ...
  • Mechanizace v silničním stavitelství 

   Autor: Bláha Jan; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na mechanizaci v silničním stavitelství. V úvodu práce jsou podklady, ze kterých vychází navrhovaná strojní mechanizace. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout základní strojní mechanizaci ...
  • Vlákna v asfaltových směsích 

   Autor: Proschek Tomáš; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je věnována vlivu výztužných vláken od firmy CIUR a.s. na vybrané vlastnosti asfaltových směsí. První teoretická část práce je zaměřena na rozdělení druhů výztuží použitelných pro asfaltové vrstvy, ...
  • Dopravní řešení prostoru VŠ Praha 6 - Dejvice 

   Autor: Špinar Šimon; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v prostorách Vysokých škol v Dejvicích. Práce analyzuje stávající stav křižovatek, dopravy v klidu a bezpečnost chodců, pohybujících se v tomto areálu. Na základě zhotovení ...
  • Možnosti řešení nestandardních silničních zemních těles 

   Autor: Janoušek Ondřej; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je návrh nestandardního řešení silničních zemních těles. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž tyty dvě části jsou dále rozděleny do jednotlivých skupin. První část se zabývá obvyklými ...
  • Obchvat města Solnice 

   Autor: Sološ Martin; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu města Solnice na silnici I/14. Návrh je proveden formou studie ve dvou variantách. Dojde k přeložení silnice I/14 mimo zastavěné území. Následně budou upraveny stávají ...
  • Silnice II/335 Stříbrná Skalice 

   Autor: Jorová Michaela; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Vejražka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato studie se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/335 v úseku Stříbrná Skalice. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Návrh byl proveden na základě platných norem ČSN.
  • Přeložka silnice II/101 Rudná-Ptice-Unhošť, studie trasy 

   Autor: Erbanová Eliška; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je studie vedení přeložky silnice II/101 v úseku mezi Rudnou a Unhoští kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/101. V rámci této studie jsou navrženy 3 varianty. Výstupem ...
  • Úpravy křižovatek v úseku ulic Kaštanová - Čestlická v Dobřejovicích 

   Autor: Budínová Veronika; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je zpracování návrhu pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dobřejovice na páteřních komunikacích. Návrh zahrnuje úpravy křižovatek, šířkového uspořádání a autobusových zastávek. Dále doplnění a rekonstrukci ...
  • Zhutňování asfaltových směsí a jejich zhutnitelnost 

   Autor: Prášek Josef; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce nese název Zhutňování asfaltových směsí a jejich zhutnitelnost. Zhutňováním se zabývá teoretická část této práce, která se podrobně zabývá stroji pro rozprostírání asfaltových směsí, zhutňovacími ...
  • Studie úpravy místní komunikace v Nové Hostivaři, Praha 15 

   Autor: Karda Martin; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Zobačová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato studie řeší rekonstrukci prostoru místní komunikace v ulicích: U Břehu, U Potoka, V Nové Hostivaři, Nad Botičem, Na Kozinci ve dvou variantách s důrazem na zachování zeleně, vytvořením parkovacích míst a zvýšení ...
  • Akusticky pohltivé asfaltové směsi 

   Autor: Slatinka Tomáš; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá hlukem v automobilové dopravě, popisuje metody měření hluku, možná protihluková opatření a zdravotní rizika spjatá s dlouhodobým vystavením člověka nadměrnému hluku. Tato práce také obsahuje ...