Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 134

  • Mechanizace v silničním stavitelství 

   Autor: Bláha Jan; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na mechanizaci v silničním stavitelství. V úvodu práce jsou podklady, ze kterých vychází navrhovaná strojní mechanizace. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout základní strojní mechanizaci ...
  • Vlákna v asfaltových směsích 

   Autor: Proschek Tomáš; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je věnována vlivu výztužných vláken od firmy CIUR a.s. na vybrané vlastnosti asfaltových směsí. První teoretická část práce je zaměřena na rozdělení druhů výztuží použitelných pro asfaltové vrstvy, ...
  • Dopravní řešení prostoru VŠ Praha 6 - Dejvice 

   Autor: Špinar Šimon; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v prostorách Vysokých škol v Dejvicích. Práce analyzuje stávající stav křižovatek, dopravy v klidu a bezpečnost chodců, pohybujících se v tomto areálu. Na základě zhotovení ...
  • Možnosti řešení nestandardních silničních zemních těles 

   Autor: Janoušek Ondřej; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je návrh nestandardního řešení silničních zemních těles. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž tyty dvě části jsou dále rozděleny do jednotlivých skupin. První část se zabývá obvyklými ...
  • Obchvat města Solnice 

   Autor: Sološ Martin; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu města Solnice na silnici I/14. Návrh je proveden formou studie ve dvou variantách. Dojde k přeložení silnice I/14 mimo zastavěné území. Následně budou upraveny stávají ...
  • Silnice II/335 Stříbrná Skalice 

   Autor: Jorová Michaela; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Vejražka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato studie se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/335 v úseku Stříbrná Skalice. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Návrh byl proveden na základě platných norem ČSN.
  • Přeložka silnice II/101 Rudná-Ptice-Unhošť, studie trasy 

   Autor: Erbanová Eliška; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je studie vedení přeložky silnice II/101 v úseku mezi Rudnou a Unhoští kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/101. V rámci této studie jsou navrženy 3 varianty. Výstupem ...
  • Úpravy křižovatek v úseku ulic Kaštanová - Čestlická v Dobřejovicích 

   Autor: Budínová Veronika; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je zpracování návrhu pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dobřejovice na páteřních komunikacích. Návrh zahrnuje úpravy křižovatek, šířkového uspořádání a autobusových zastávek. Dále doplnění a rekonstrukci ...
  • Zhutňování asfaltových směsí a jejich zhutnitelnost 

   Autor: Prášek Josef; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce nese název Zhutňování asfaltových směsí a jejich zhutnitelnost. Zhutňováním se zabývá teoretická část této práce, která se podrobně zabývá stroji pro rozprostírání asfaltových směsí, zhutňovacími ...
  • Studie úpravy místní komunikace v Nové Hostivaři, Praha 15 

   Autor: Karda Martin; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Zobačová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato studie řeší rekonstrukci prostoru místní komunikace v ulicích: U Břehu, U Potoka, V Nové Hostivaři, Nad Botičem, Na Kozinci ve dvou variantách s důrazem na zachování zeleně, vytvořením parkovacích míst a zvýšení ...
  • Akusticky pohltivé asfaltové směsi 

   Autor: Slatinka Tomáš; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá hlukem v automobilové dopravě, popisuje metody měření hluku, možná protihluková opatření a zdravotní rizika spjatá s dlouhodobým vystavením člověka nadměrnému hluku. Tato práce také obsahuje ...
  • Užití pryskeřic v asfaltových směsích 

   Autor: Dymák Jiří; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Čížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Obsahem této bakalářské práce je modifikace asfaltových pojiv pryskyřicí UNILENE A 100 a polypropylenem MOSTEN MT 230. Cílem této práce je zjištění vlivu těchto látek na charakteristické vlastnosti asfaltových pojiv a ...
  • Posouzení možnosti rekonstrukce MÚK Vltavská 

   Autor: Sochůrek Ondřej; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je popsat historické podmínky vzniku mimoúrovňové křižovatky MÚK Vltavská, zhodnotit a posoudit současný stav křižovatky z pohledu motoristické i nemotoristické dopravy. Navrhnout možná řešení ...
  • Posouzení bezpečnosti na vybraných přechodech pro chodce v Praze 7 - Holešovice 

   Autor: Trunec Adam; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce "Posouzení bezpečnosti na vybraných přechodech pro chodce v Praze 7 - Holešovice" má za cíl zhodnotit správnost provedení jednotlivých přechodů, které byly vybrány v blíže specifikované části Holešovic ...
  • Studie dopravního řešení MČ Praha - Nebušice 

   Autor: Hetzerová Barbora; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh úprav dopravního řešení severní části MČ Praha - Nebušice. Navržené úpravy by měly vést ke zklidnění dopravy v dané lokalitě ve smyslu transformace na zónu Tempo 30 za pomoci moderních ...
  • Obchvat města Hrochův Týnec 

   Autor: Spěšný Tomáš; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je vypracování studie návrhu obchvatu města Hrochův Týnec za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území města. Pro návrh obchvatu je nutné seznámení s problematikou daného území, návrhu ...
  • Humanizace silnice I/20 v Jihočeském kraji 

   Autor: Šindelář Daniel; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Náplní bakalářské práce je zpracování návrhu na rekonstrukci průjezdních úseků silnice I/20 v obcích Lnáře a Blatná v Jihočeském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců. ...
  • Technická studie obchvatu I/19 města Chýnov 

   Autor: Březinová Ivana; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu města Chýnov na silnici I/19. Tato práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve třech variantách, včetně jejich vyhodnocení. ...
  • Dopravní řešení lokality Nový Prosek v Praze 9 

   Autor: Bernášek Jaroslav; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh dopravního řešení místních komunikací lokality Nový Prosek v městské části Praha 9 - Prosek, kterému předcházela analýza současného stavu. Návrh má formu studie a je řešený variantně. ...
  • D5 MÚK Rudná - studie křižovatky 

   Autor: Václavík Daniel; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni studie na sjezdu z dálnice D5 u města Rudná, která zlepší aktuální dopravní situaci. Bakalářské práce obsahuje MÚK Rudná ve 2 variantách. Na ...