Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 108

  • Srovnání měření modulů tuhosti na válcových tělesech a na trámcích 

   Autor: Pekník Tomáš; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Cápayová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zkoušení modulu tuhosti na zařízeních defi-novaných v ČSN EN 12697-26, konkrétně praktické srovnání modulu tuhosti na vybraných asfaltových směsí na válcích a trámcích. Zkouška ...
  • Studie průtahu I/19 v obci Březnice 

   Autor: Mytyzek Šimon; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato studie se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace průtahu I/19 v obci Březnice. Návrh rekonstrukce je proveden ve dvou variantách s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy, v souladu s platnými normami ČSN.
  • Projekt silničního obchvatu obce Úlibice na trase I/16 

   Autor: Seifrt Jaroslav; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt severní části obchvatu obce Úlibice na silnici I/16 jako součást budoucí výstavby dálnice D35. Návrh je proveden formou vyhledávací studie ve třech variantách, včetně jejich ...
  • Modernizace silnice III/2206 průtah Děpoltovice 

   Autor: Šamulková Michaela; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Pacák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato studie se zaobírá rekonstrukcí prostoru městské komunikace průtahu III/2206 v obci Děpoltovice. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve dvou variantách s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v souladu s ...
  • Dopravní řešení ulice Argentinská v Praze (Plynární - Jateční) 

   Autor: Dostál Miroslav; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je návrh variant dopravního řešení Argentinské ulice v Praze se změnou její koncepce na městský bulvár. Součástí dopravního řešení je posouzení kapacity a úprava křižovatek v daném úseku a změna ...
  • Nezvěstice - dopravní zklidnění 

   Autor: Boukal Matěj; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá variantním návrhem prvků dopravního zklidnění, aplikovaným ve vybrané části obce Nezvěstice. Hlavním cílem studie je dosáhnout snížení rychlosti a zlepšení podmínek pro ostatní účastníky ...
  • Studie silniční trasy jablonec n. N. - Smržovka 

   Autor: Mai Walter; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem studie silniční trasy mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou. Na začátku práce je představen současný stav silniční dopravy v této oblasti a stručný popis stávajících studií vypracovaných ...
  • Zhutňování asfaltových směsí 

   Autor: Tancošová Nikola; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářské práce se zabývá problematikou zhutnitelnosti asfaltových směsí a technologií pokládky tj. rozprostření a zhutnění. Úvodní kapitoly jsou věnovány procesu pokládky a zhutňování asfaltových směsí na stavbě za ...
  • Přeložka silnice II/331, obchvat Staré Boleslavi 

   Autor: Kunc Petr; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Hrdina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této práce je návrh silnice mimo zastavěné území Staré Boleslavi, a to na podkladě územního plánu a dle platných předpisů pro projektování pozemních komunikací. Jedná se o projekt, výstupem jsou tedy převážně výkresové ...
  • Posouzení bezpečnosti na vybraných přechodech pro chodce v Praze 7 

   Autor: Kálal Ondřej; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce "Posouzení bezpečnosti na vybraných přechodech pro chodce v Praze 7" má za cíl zhodnotit správnost provedení jednotlivých přechodů, které byly vybrány a označeny jako rizikové odborem dopravy MČ Praha 7. ...
  • Pasportizace místních komunikací města Mníšek pod Brdy 

   Autor: Huněk Jan; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Zobačová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   V předložené bakalářské práci je zpracován pasport místních komunikací města Mníšek pod Brdy. Jedná se o pasport komunikací III a IV. třídy vedených na území města bez připojených obcí. Práce je rozdělena na tři části. V ...
  • Variantní řešení vzletových a přistávacích drah na letišti Benešov 

   Autor: Pařízek Lukáš; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V této práci jsem se znažil co nejlépe upravit a porovnat systém přistávacích drah na letišti Benešov pro budoucí rozvoj výcviku dopravních pilotů v souladu s místními poměry a s rozmístněním obcí v této oblasti. Výsledkem ...
  • Vybrané faktory ovlivňující bezpečnost silničního provozu 

   Autor: Fousová Markéta; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce je zaměřena na zmapování a analýzu vybraných faktorů, ovlivňujících bezpečnost silničního provozu. Zabývá se problematikou dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na pozemních komunikacích. Zaměřuje se na ...
  • Studie dopravního řešení lokality v městské části Praha 6 - Dejvice 

   Autor: Chovancová Katarína; Vedoucí práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podmínky provádění zkoušky vodní citlivosti u asfaltových směsí 

   Autor: Altman Jan; Vedoucí práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh polní cesty v území Slatinské Lazy 

   Autor: Gallo Peter; Vedoucí práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpevněné plochy letišť 

   Autor: Benýšková Vendula; Vedoucí práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce autobusového nádraží a Nádražní ulice v Benešově 

   Autor: Král Tomáš; Vedoucí práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení ulice Čakovické - úsek Prosecká - Kbelská 

   Autor: Lorenc Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zklidnění průtahu silnice II/240 v obci Velké Přílepy 

   Autor: Menoušková Šárka; Vedoucí práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)