Now showing items 1-4 of 4

  • Hodnocení výkonnosti vláken v asfaltových směsích 

   Author: Ondřej Šams; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá výkonností vláken FORTA-FI v asfaltové směsi ACO 16 S v porovnání s variantou asfaltové směsi bez vláken a variantou směsi s polymerem modifikovaným asfaltem (PMB). Úvodní teoretická část popisuje ...
  • Separace asfaltových směsí při výrobě a dopravě 

   Author: Aneta Kovačová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Suda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou separace asfaltových směsí při jejich výrobě a dopravě. V teoretické části jsou přiblíženy technologie výroby a doprava asfaltových směsí. Dále je teoretická část věnována ...
  • Sledování zhutnitelnosti asfaltových směsí v podmínkách pokládky 

   Author: Ondřej Růžička; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato práce se zabývá problematikou zhutňování asfaltové směsi a faktorů ovlivňující míru zhutnění asfaltové úpravy v podmínkách pokládky. Nejprve je představeno několik druhů asfaltových směsí z pohledu zhutňování, hutnící ...
  • Teplota asfaltových směsí, zásadní parametr kvality 

   Author: Tereza Čásová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je zachycení vlivu teploty na výslednou kvalitu asfaltové směsi a následně i na kvalitu a životnost asfaltové konstrukční vrstvy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...