Now showing items 1-20 of 155

  • Akusticky pohltivé asfaltové směsi 

   Author: Slatinka Tomáš; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá hlukem v automobilové dopravě, popisuje metody měření hluku, možná protihluková opatření a zdravotní rizika spjatá s dlouhodobým vystavením člověka nadměrnému hluku. Tato práce také obsahuje ...
  • Analýza nehodovosti a návrh opatření - okres Mladá Boleslav 

   Author: Horna Aleš; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nehodovosti na úrovňových křižovatkách 

   Author: Tittelbach Matyáš; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza nehodovsti na úrovňových křižovatkách 

   Author: Kotoučová Kateřina; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti na silniční síti, konkrétně na přechodech pro chodce. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti na přechodech pro chodce v Evropské unii a srovnány ...
  • Asfaltové směsi VMT 

   Author: Kühnl Martin; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Barevné asfaltové úpravy 

   Author: Šindelářová Tereza; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpečnost provozu na silniční síti - Pardubický kraj 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cerhovice - dopravní zklidnění průtahu silnice II/605 

   Author: Křížek Martin; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu průtahu silnice II/605 v obci Cerhovice. Práce bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii. Součástí návrhu je variantní návrh zklidňujících prvků ...
  • D5 MÚK Rudná - studie křižovatky 

   Author: Václavík Daniel; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni studie na sjezdu z dálnice D5 u města Rudná, která zlepší aktuální dopravní situaci. Bakalářské práce obsahuje MÚK Rudná ve 2 variantách. Na ...
  • Deformační chování směsí recykalce za studena s různými typy pojiv 

   Author: Krpálek Ondřej; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní řešení Kosmonosy - náměstí Míru 

   Author: Vlasáková Jana; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravní řešení lokality Nový Prosek v Praze 9 

   Author: Bernášek Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh dopravního řešení místních komunikací lokality Nový Prosek v městské části Praha 9 - Prosek, kterému předcházela analýza současného stavu. Návrh má formu studie a je řešený variantně. ...
  • Dopravní řešení prostoru VŠ Praha 6 - Dejvice 

   Author: Špinar Šimon; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v prostorách Vysokých škol v Dejvicích. Práce analyzuje stávající stav křižovatek, dopravy v klidu a bezpečnost chodců, pohybujících se v tomto areálu. Na základě zhotovení ...
  • Dopravní řešení ulice Argentinská v Praze (Plynární - Jateční) 

   Author: Dostál Miroslav; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je návrh variant dopravního řešení Argentinské ulice v Praze se změnou její koncepce na městský bulvár. Součástí dopravního řešení je posouzení kapacity a úprava křižovatek v daném úseku a změna ...
  • Dopravní řešení ulice Čakovické - úsek Prosecká - Kbelská 

   Author: Lorenc Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení v lokalitě města Domažlice 

   Author: Bozděchová Michaela; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní zklidnění ulice Boleslavská - Brandýs nad Labem 

   Author: Pohlídalová Eva; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní zklidnění ulice Družstevní v Táboře 

   Author: Šindelář Marek; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Humanizace silnice I/20 v Jihočeském kraji 

   Author: Šindelář Daniel; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Náplní bakalářské práce je zpracování návrhu na rekonstrukci průjezdních úseků silnice I/20 v obcích Lnáře a Blatná v Jihočeském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců. ...
  • Jižní obchvat Tábora 

   Author: Mrzena Petr; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)