• Akusticky pohltivé asfaltové směsi 

   Autor: Slatinka Tomáš; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá hlukem v automobilové dopravě, popisuje metody měření hluku, možná protihluková opatření a zdravotní rizika spjatá s dlouhodobým vystavením člověka nadměrnému hluku. Tato práce také obsahuje ...
  • Analýza nehodovosti a návrh opatření - okres Mladá Boleslav 

   Autor: Horna Aleš; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nehodovosti na úrovňových křižovatkách 

   Autor: Tittelbach Matyáš; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza nehodovsti na úrovňových křižovatkách 

   Autor: Kotoučová Kateřina; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti na silniční síti, konkrétně na přechodech pro chodce. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti na přechodech pro chodce v Evropské unii a srovnány ...
  • Asfaltové směsi VMT 

   Autor: Kühnl Martin; Vedoucí práce: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Barevné asfaltové úpravy 

   Autor: Šindelářová Tereza; Vedoucí práce: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpečnost provozu na silniční síti - Pardubický kraj 

   Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cerhovice - dopravní zklidnění průtahu silnice II/605 

   Autor: Křížek Martin; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu průtahu silnice II/605 v obci Cerhovice. Práce bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii. Součástí návrhu je variantní návrh zklidňujících prvků ...
  • D5 MÚK Rudná - studie křižovatky 

   Autor: Václavík Daniel; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni studie na sjezdu z dálnice D5 u města Rudná, která zlepší aktuální dopravní situaci. Bakalářské práce obsahuje MÚK Rudná ve 2 variantách. Na ...
  • Deformační chování směsí recykalce za studena s různými typy pojiv 

   Autor: Krpálek Ondřej; Vedoucí práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní řešení Kosmonosy - náměstí Míru 

   Autor: Vlasáková Jana; Vedoucí práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravní řešení lokality Nový Prosek v Praze 9 

   Autor: Bernášek Jaroslav; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh dopravního řešení místních komunikací lokality Nový Prosek v městské části Praha 9 - Prosek, kterému předcházela analýza současného stavu. Návrh má formu studie a je řešený variantně. ...
  • Dopravní řešení prostoru VŠ Praha 6 - Dejvice 

   Autor: Špinar Šimon; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v prostorách Vysokých škol v Dejvicích. Práce analyzuje stávající stav křižovatek, dopravy v klidu a bezpečnost chodců, pohybujících se v tomto areálu. Na základě zhotovení ...
  • Dopravní řešení ulice Argentinská v Praze (Plynární - Jateční) 

   Autor: Dostál Miroslav; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je návrh variant dopravního řešení Argentinské ulice v Praze se změnou její koncepce na městský bulvár. Součástí dopravního řešení je posouzení kapacity a úprava křižovatek v daném úseku a změna ...
  • Dopravní řešení ulice Čakovické - úsek Prosecká - Kbelská 

   Autor: Lorenc Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení v lokalitě města Domažlice 

   Autor: Bozděchová Michaela; Vedoucí práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní zklidnění ulice Boleslavská - Brandýs nad Labem 

   Autor: Pohlídalová Eva; Vedoucí práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní zklidnění ulice Družstevní v Táboře 

   Autor: Šindelář Marek; Vedoucí práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Humanizace silnice I/20 v Jihočeském kraji 

   Autor: Šindelář Daniel; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Náplní bakalářské práce je zpracování návrhu na rekonstrukci průjezdních úseků silnice I/20 v obcích Lnáře a Blatná v Jihočeském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců. ...
  • Jižní obchvat Tábora 

   Autor: Mrzena Petr; Vedoucí práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)