Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava úrovňové křižovatky Nepřevázka 

   Author: Mihajlo Obradović; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Němcová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu rekonstrukce stávající úrovňové průsečné křižovatky silnic I/38 a III/01013 u obce Nepřevázka, která neodpovídá požadavkům ČSN 73 6102. Návrh je vypracován v rozsahu technické ...