Now showing items 1-1 of 1

  • Studie dopravního řešení lokality v městské části Praha 5 - Smíchov 

   Author: Lukáš Vala; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem bakalářské práce bylo navržení dvou variantních řešení v lokalitě městské části Praha 5 – Smíchov. Vypracování studie zahrnuje seznámení se s danou lokalitou a řešenou problematikou, návrh variantních řešení lokality ...