Now showing items 29-48 of 195

  • Letiště - problematika stanovení ACN a PCN 

   Author: Erben Jakub; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Letištní vozovky 

   Author: Roman Kočí; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čulík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této práce bylo popsání rozdělení letištních ploch, určit typy konstrukce letištních vozovek, dále zmínit vývoj systémů únosnosti a zdokumentovat současně používané skladby konstrukce vozovek na libovolně vybraných ...
  • letištní vozovky 

   Author: Tereza Vyskočilová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je popsat jednotlivé typy vozovek na letišti, rozdělení letištních ploch, popsat různé metody hodnocení únosnosti vozovek a určit klasifikační čísla letadel metodou ACN/PCN.
  • Lité asfalty s netradičními pojivy 

   Author: Landa Filip; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou litých asfaltů a jejich vlastnostmi při použití nových či netradičních druhů pojiv nebo modifikace směsi. V rešeršní části je objasněna podstata litého asfaltu a je zde i popsán ...
  • Mechanizace v silničním stavitelství 

   Author: Bláha Jan; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na mechanizaci v silničním stavitelství. V úvodu práce jsou podklady, ze kterých vychází navrhovaná strojní mechanizace. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout základní strojní mechanizaci ...
  • Městský obchvat Jílové u Prahy 

   Author: Jan Koldovský; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Paleček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem bakalářské práce je vypracování studie proveditelnosti a účelnosti návrhu obchvatu obce Jílové u Prahy za účelem dalších možných variant mimo variantu ve schváleném územním plánu obce. Pro návrh obchvatu je nutné ...
  • Modelování dopravy města Rožnov pod Radhoštěm v programu Omnitrans 

   Author: Roháč Pavel; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Modernizace a zklidnění ulice Na Báních Zbraslav 

   Author: Soukup Jiří; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Modernizace silnice III/2206 průtah Děpoltovice 

   Author: Šamulková Michaela; Supervisor: Eichler Filip; Opponent: Pacák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato studie se zaobírá rekonstrukcí prostoru městské komunikace průtahu III/2206 v obci Děpoltovice. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve dvou variantách s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v souladu s ...
  • Modernizace ulice Elišky Přemyslovny a Zbraslavského náměstí 

   Author: Rospopčuk Petr; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Možnosti řešení nestandardních silničních zemních těles 

   Author: Janoušek Ondřej; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je návrh nestandardního řešení silničních zemních těles. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž tyty dvě části jsou dále rozděleny do jednotlivých skupin. První část se zabývá obvyklými ...
  • Možnosti využití popílku a vybraných chemických přísad ve směsích recyklace za studena 

   Author: Ředinová Eva; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multikriteriální posouzení variantního návrhu křižovatky Na Jelenách - Roztylská 

   Author: Dürr Daniel; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Náhradní dopravní napojení areálu Železáren Veselí, a.s. 

   Author: Jíra Jakub; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a ověření vlastností asfaltové směsi akustického SMA 8 

   Author: Sobotová Jana; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh celkové rekonstrukce Dejvické ulice 

   Author: Michal Janoušek; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem celkové rekonstrukce Dejvické ulice. Práce analyzuje stávající stav křižovatek a dopravy v klidu. Na základě zhotovených průzkumů je navržen nový stav.
  • Návrh křižovatky ulic Na Valech a Kremnická - Kutná Hora 

   Author: Marie Damková; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky v Kutné Hoře a částí úseků přilehlých ulic Na Valech, Kouřimská, Kremnická Husova a V Mišpulkách. Varianty situačního řešení zohledňují bezpečnost provozu a ...
  • Návrh okružní křižovatky - II/183 a II/230 v obci Kucíny 

   Author: Študlar Martin; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh polní cesty v území Slatinské Lazy 

   Author: Gallo Peter; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze 

   Author: Mykyta Tishkov; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu v celé délce ulice Drahobejlovy v Praze 8 a návrh dvou variant rekonstrukce. Práce zahrnuje seznámení s danou lokalitou, aktualizace digitálních mapových podkladů, ...