Now showing items 186-195 of 195

  • Zdice - severozápadní obchvat - přeložka silnice II/605 

   Author: Mach Martin; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zhutňování asfaltových směsí 

   Author: Tancošová Nikola; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářské práce se zabývá problematikou zhutnitelnosti asfaltových směsí a technologií pokládky tj. rozprostření a zhutnění. Úvodní kapitoly jsou věnovány procesu pokládky a zhutňování asfaltových směsí na stavbě za ...
  • Zhutňování asfaltových směsí a jejich zhutnitelnost 

   Author: Prášek Josef; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce nese název Zhutňování asfaltových směsí a jejich zhutnitelnost. Zhutňováním se zabývá teoretická část této práce, která se podrobně zabývá stroji pro rozprostírání asfaltových směsí, zhutňovacími ...
  • Zklidnění dopravy v obci Rybniště 

   Author: Jína Jiří; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zklidnění průtahu silnice II/240 v obci Velké Přílepy 

   Author: Menoušková Šárka; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna 

   Author: Hořká Klára; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem bakalářské práce je zpracování možného zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna, konkrétně ulic Plzeňské a Pražské. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy, bezpečnost chodců a zvýšení bezpečnosti na ...
  • Zklidňování obslužných komunikací v intravilánu 

   Author: Beneš Adam; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zkouška CBR v laboratoři a v in situ 

   Author: Čapková Milena; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpevněné plochy letišť 

   Author: Benýšková Vendula; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpevněné plochy letišť 

   Author: Tomášek Václav; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)