Now showing items 11-30 of 195

  • Cerhovice - dopravní zklidnění průtahu silnice II/605 

   Author: Křížek Martin; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu průtahu silnice II/605 v obci Cerhovice. Práce bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii. Součástí návrhu je variantní návrh zklidňujících prvků ...
  • Charakteristika dopravních PPP projektů a využití nástroje analýzy nákladů životního cyklu 

   Author: Dominik Bakos; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Navrátil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V úvodní části se bakalářská práce zaměřuje na projekty silniční infrastruktury, které jsou realizovány na základě partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem neboli Public Private Partnership. Základem úvodní části je ...
  • D5 MÚK Rudná - studie křižovatky 

   Author: Václavík Daniel; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni studie na sjezdu z dálnice D5 u města Rudná, která zlepší aktuální dopravní situaci. Bakalářské práce obsahuje MÚK Rudná ve 2 variantách. Na ...
  • Deformační chování směsí recykalce za studena s různými typy pojiv 

   Author: Krpálek Ondřej; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní řešení Kosmonosy - náměstí Míru 

   Author: Vlasáková Jana; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravní řešení lokality Nový Prosek v Praze 9 

   Author: Bernášek Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh dopravního řešení místních komunikací lokality Nový Prosek v městské části Praha 9 - Prosek, kterému předcházela analýza současného stavu. Návrh má formu studie a je řešený variantně. ...
  • Dopravní řešení prostoru VŠ Praha 6 - Dejvice 

   Author: Špinar Šimon; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v prostorách Vysokých škol v Dejvicích. Práce analyzuje stávající stav křižovatek, dopravy v klidu a bezpečnost chodců, pohybujících se v tomto areálu. Na základě zhotovení ...
  • Dopravní řešení ulice Argentinská v Praze (Plynární - Jateční) 

   Author: Dostál Miroslav; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je návrh variant dopravního řešení Argentinské ulice v Praze se změnou její koncepce na městský bulvár. Součástí dopravního řešení je posouzení kapacity a úprava křižovatek v daném úseku a změna ...
  • Dopravní řešení ulice Čakovické - úsek Prosecká - Kbelská 

   Author: Lorenc Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení v lokalitě města Domažlice 

   Author: Bozděchová Michaela; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní zklidnění ulice Boleslavská - Brandýs nad Labem 

   Author: Pohlídalová Eva; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní zklidnění ulice Družstevní v Táboře 

   Author: Šindelář Marek; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení výkonnosti vláken v asfaltových směsích 

   Author: Ondřej Šams; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá výkonností vláken FORTA-FI v asfaltové směsi ACO 16 S v porovnání s variantou asfaltové směsi bez vláken a variantou směsi s polymerem modifikovaným asfaltem (PMB). Úvodní teoretická část popisuje ...
  • Humanizace silnice I/20 v Jihočeském kraji 

   Author: Šindelář Daniel; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Náplní bakalářské práce je zpracování návrhu na rekonstrukci průjezdních úseků silnice I/20 v obcích Lnáře a Blatná v Jihočeském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců. ...
  • Jižní obchvat Tábora 

   Author: Mrzena Petr; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • JOK Dobřejovice - Herink 

   Author: Jiří Kadlec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu úpravy stávající průsečné křižovatky komunikací II/101, III/00316 a III/00317 v obci Dobřejovice/Herink. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním záměrem práce je ...
  • Koncepce a řešení dopravy v klidu ve městě Neratovice 

   Author: Tomáš Machovec; Supervisor: Hradil Jan; Opponent: Horský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V této bakalářské práci se řeší problematika dopravy v klidu ve městě Neratovice. K vypracování práce bylo třeba provést vlastní sčítání vozidel v uliční síti a na samostatných parkovacích plochách. Cílem bylo navrhnout ...
  • Kritérium bezpečnosti při návrhu úrovňových křižovatek 

   Author: Kittl Jakub; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Letiště - problematika stanovení ACN a PCN 

   Author: Erben Jakub; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Letištní vozovky 

   Author: Roman Kočí; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čulík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této práce bylo popsání rozdělení letištních ploch, určit typy konstrukce letištních vozovek, dále zmínit vývoj systémů únosnosti a zdokumentovat současně používané skladby konstrukce vozovek na libovolně vybraných ...