Now showing items 5-24 of 296

   Subject
   Asfaltová směs [1]
   asfaltová směs [2]
   asfaltová směs,recyklát,údržba,kamenivo,modul tuhosti,šíření trhliny,pojíždění koleasfaltová směs,pojíždění kolem [1]
   asfaltová vozovka [1]
   Asfaltové pojivo [1]
   asfaltové pojivo, modifikace asfaltových pojiv, pryskyřice, polypropylen, asfaltová směs, tvorba trvalých deformací, Restaplast, laboratorní zkouška, stanovení bodu měknutí, stanovení penetrace, objemová hmotnost, modul tuhosti, pevnost v příčném tahu, odolnost vůči vodě, odolnost vůči mrazu, pevnost v tahu za ohybu, relaxace asfaltových směsí [1]
   Asfaltový beton [1]
   Asphalt binder [1]
   asphalt binder, asphalt binder modification, resin, polypropylene, asphalt mixture, permanent deformations, Restaplast, laboratory test, softening point determination, penetration determination, bulk density, stiffness module, tensile strength, water resistance, frost resistance, bending strength, asphalt mixtures relaxation [1]
   Asphalt concrete [1]
   asphalt mixture [2]
   asphalt mixture,reclaimed asphalt,maintenance,aggregates,stiffness modulus,crack propagation,wheel tracking test [1]
   Asphalt mixtures [1]
   asphalt pavement [1]
   asphalt release agent [1]
   At-grade intersection [1]
   autobusový záliv [1]
   AutoCAD Civil 3D [1]
   automation, 3D systems, total stations, GNSS, motor graders, milling machines, paving machines, compactors, road surface [1]
   automatizace, 3D systémy, totální stanice, GNSS, grejdry, frézy, finišery, válce, vozovka [1]