Recently added

Now showing items 21-40 of 494

  • Čtyřlodní průmyslová hala s jeřábovými dráhami 

   Author: Novotný Daniel; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Předmětem diplomové práce je statický a konstrukční návrh objektu čtyřlodní průmyslové haly s jeřábovými dráhami. Rozměry haly jsou 90 x 75 m a v každé lodi o rozpětí 22,5 m je umístěn jeden mostový jeřáb o nosnosti 20 t. ...
  • Vzpěrná únosnost styčníkových plechů 

   Author: Vesecký Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Přípoje se styčníkovými plechy jsou jedním z nejpoužívanějších způsobů vzájemného spojení prutů příhradových nosníků nebo ztužidel k ostatním nosným konstrukcím. Přes jejich široké uplatnění dosud neexistuje v soustavě ...
  • Portálové rámy z korozivzdorné oceli 

   Author: Kapoun Martin; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Stávající metodologie pro návrh konstrukcí z korozivzdorné oceli daná normou EN 1993-1-4 je založena na podobnosti s přístupy definovanými pro ocel uhlíkovou. Změny jsou například při kontrole stability nebo v uvažování ...
  • Sportovní hala 

   Author: Zbranková Lucie; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Vodolan Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce pod názvem "Sportovní hala" obsahuje návrh nosné konstrukce rámové haly z lepeného lamelového dřeva. Práce se skládá ze statického výpočtu, výkresové dokumentace a technické zprávy. Statická část obsahuje ...
  • Odstupové vzdálenosti budov v informačním modelu budovy 

   Author: Macháček Roman; Supervisor: Wald František; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce je zaměřena na projektování sdíleným informačním modelem budovy, který se využije po dobu životnosti stavby. První část obsahuje shrnutí problematiky dokumentace požárně bezpečnostního řešení a dílčí část, odstupové ...
  • Multifunkční kulturní centrum v Trutnově 

   Author: Outratová Kateřina; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Práce se zabývá budovou společenského centra v Trutnově ze statického hlediska. Jedná se o objekt skeletového konstrukčního systému s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 30,56 x 48,56 m. Řešená budova má jedno podzemní ...
  • Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou 

   Author: Kramoliš Filip; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Cílem této diplomové práce je pomocí parametrické studie, stanovit rozměry jednotlivých konstrukčních prvků tří rozdílných konstrukcí mostů. U každého typu konstrukce jsou na základě sledovaných veličin stanoveny dimenze ...
  • Ocelový zásobník 

   Author: Nálepa Lukáš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá podrobným návrhem a posouzením zásobníku na koks v ČKD Kutná Hora a jeho spodní stavby. Jedná se o samostatně stojící venkovní silo s válcovou komorou a kuželovou výsypkou, který je prstencovým ...
  • Excentrické připojení styčníkového plechu diagonálního ocelového prutu 

   Author: Legner Štěpán; Supervisor: Wald František; Opponent: Vild Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Při návrhu styčníků diagonálních prutů ocelových prutových konstrukcí je nejekonomičtější řešení excentrické připojení styčníkových plechů. Při návrhu je třeba uvažovat nejen s excentricitou připojení ale i s imperfekcemi ...
  • Plovoucí molo z vláknobetonu 

   Author: Matějka Jan; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Klimeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Účelem této práce byl základní návrh systému ponorných vláknobetonových mol. Byla navržena geometrie segmentů a určena jejich maximální zatížitelnost. Dále byla navržená konstrukce mol analyzována pomocí numerických modelů ...
  • Návrh deflektoru výtokových plynů 

   Author: Hanousek Leoš; Supervisor: Wald František; Opponent: Jelínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tématem práce je návrh konstrukce deflektoru výtokových plynů. Jedná se o konstrukci, která cloní a odklání rychle se pohybující výtokové plyny, jejichž proudění je vytvářeno chodem motorů letadla. Název lze přeložit jako ...
  • Ocelová lávka pro chodce a cyklisty přes Berounku 

   Author: Humpal Jakub; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky na řece Berounce v městské části Praha 16 Radotín. Lávka je navržena jako vzpínadlová spřažená ocelobetonová konstrukce. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ...
  • Analýza porušení vytržením skupiny šroubů 

   Author: Sekal David; Supervisor: Wald František; Opponent: Kabeláč Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Práce je zaměřena na analýzu módu porušení vytržením skupiny šroubů. První část práce obsahuje základní popis módu porušení, shrnutí literatury zabývající se tímto tématem a výčet současných možných návrhových přístupů. V ...
  • Analýza skrytého kotevního bodu pro vrstvené skleněné konstrukce 

   Author: Zdražilová Michaela; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Rybín Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá zkouškami laminovaného spoje se skrytou kotevní hlavou pro skleněné konstrukce, při kterých je zjišťována únosnost spoje zatíženého smykem s excentricitou. Pro daný problém byl pomocí programu ...
  • Ice hockey arena with arched roof 

   Author: Halberstadt Bastiaan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space ...
  • Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku 

   Author: Palášthy Dominik; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová ...
  • Autosalon Škoda v Praze 

   Author: Hanuš Jaroslav; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh dřevěné konstrukce autosalonu Škoda, nacházející se v Praze. Součástí návrhu je vypracování statického výpočtu, technické zprávy a dispozičních výkresů včetně výkresů hlavních detailů pro ...
  • Zimní stadion s válcovou střechou 

   Author: Veverka Vít; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   Tématem této diplomové práce je statický výpočet nosných prvků ocelové obloukové konstrukce zastřešení zimního stadionu včetně řešení vybraných detailů. Návrh nosné konstrukce je proveden podle evropských norem zavedených ...
  • Administrativní budova 

   Author: Lagner Petr; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Předmětem diplomové práce je projekt administrativní budovy na bázi dřeva. První podzemní podlaží je tvořeno železobetonovou nosnou konstrukcí. Nadzemní podlaží jsou tvořena lehkou dřevěnou nosnou konstrukcí na bázi dřeva. ...
  • Skleněné schodiště 

   Author: Simon Ondřej; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Vencl Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   SIMON, Ondřej: Skleněná schodiště. [Diplomová práce]. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební; Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. Praha: ČVUT FSv, 2016. ...