Now showing items 21-40 of 574

  • Ocelová rozhledna u Úlic 

   Author: Tomáš Pintíř; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh zastřešené ocelové rozhledny poblíž obce Úlice a její statické posouzení. Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. Konstrukce má tvar rovnostranného ...
  • Budova finanční správy 

   Author: Albert Zaruba; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci pětipatrové administrativní budovy uložené na železobetonovou suterénní konstrukci. Půdorys má oválný tvar a jeho rozměry jsou 41,88 x 15,32 m, konstrukční ...
  • Analýza styčníkového spoje provedeného pomocí desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky 

   Author: Petra Schindlerová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jána Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Cílem této práce je určení požární odolnosti styčníkového spoje provedeného pomocí ocelové desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky. Uvažován je styčník tažených dřevěných prutů namáhaný normovým ...
  • Analýza příčin vzniku poruch zavěšeného silničního mostu 

   Author: Tomáš Dejmek; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Obsahem této práce je analýza příčin vzniku poruch silničního zavěšeného mostu. Analýza daného problému vychází z numerického modelování konstrukce a experimentálního měření v terénu. V rámci diplomové práce je vypracován ...
  • Dřevěná konstrukce zastřešení zimního stadionu 

   Author: Jan Koudelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Cílem diplomové práce je návrh konstrukce zastřešení dřevěného zimního stadionu. Půdorysné rozměry zimního stadionu, jež se nachází v Jičíně, jsou 44 x 72 m. Nosná konstrukce, jejíž rozpon je v příčném směru 42 metrů, v ...
  • Visutá lávka přes Labe u obce Hradištko 

   Author: Johanka Drábková; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem visuté konstrukce lávky přes řeku Labe. Práce obsahuje průvodní zprávu, podrobný statický nosné konstrukce a výkresovou část. Lávka byla modelována nelineárně, pro posouzení byl brán v ...
  • Návrh zimního stadionu 

   Author: Adam Koudelka; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh zimního stadionu a přilehlého zázemí. Jedná se o dvoulodní ocelovou halu s rozpony 40 metrů a 28 metrů. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy HEB, vodorovné jsou pak ...
  • Lepené spoje za zvýšené teploty 

   Author: Matyáš Zakouřil; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Práce zkoumá chování lepených konstrukčních spojů za zvýšených teplot od 60 do 230 °C, se zaměřením na přípoje skleněných a kovových konstrukcí (ocel, hliník). Teoretická část práce shrnuje současné poznatky o skleněných ...
  • Materiály na bázi dřeva k požární ochraně ocelových konstrukcí 

   Author: Michaela Táborská; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce se zabývá ověřením možnosti použití rostlého dřeva a materiálu na bázi dřeva k požární ochraně ocelové konstrukce. Popisuje jejich složení, charakteristické vlastnosti a jejich závislost na teplotě. Práce se také ...
  • Truck servis 

   Author: Jakub Fribert; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Honsejk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelové jeřábové haly ve Zbuzanech u Prahy. Výsledná varianta konstrukčního řešení ocelové konstrukce byla vybrána na základě posouzení předběžných variant. Pro ...
  • Návrh ocelové rozhledny u Hořovic 

   Author: Natálie Štefanovičová; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Předmětem mé diplomové práce je návrh a posouzení ocelové rozhledny, včetně porovnání variant. Návrh konstrukce obsahuje návrh dispozice, počítačový model, který byl vytvořen v programu Scia Engineer, dále ruční výpočet ...
  • Trojlodní průmyslová hala s jeřáby 

   Author: Václav Klásek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Diplomová práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce trojlodní průmyslové haly. V každé lodi haly je navrhnut mostový jeřáb s nosností 20 tun. Jednotlivé trakty haly jsou totožného rozpětí 22,5 m a délky 64 m. V rámci ...
  • Prokázání požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích halách 

   Author: Petr Bittermann; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Diplomová práce se zabývá prokázáním požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích halách. První část obsahuje historii skladování, dělení skladovacích systémů, dále pak informace k procesu ...
  • Modelování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Hejhalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce je zaměřena na chování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru. Součástí práce je analytický model pro výpočet únosnosti spoje vystaveného teplotě podle normové teplotní křivky. Model je založen ...
  • Hoření dřevotřískových desek 

   Author: Nikola Šťastná; Supervisor: Wald František; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce představuje analýzu výsledků a studii citlivosti vstupních dat validovaného virtuálního modelu zkoušky v rohu místnosti. Jednotlivé verze virtuálních modelů v práci obsahují simulaci tepelné degradace a ...
  • Návrh ocelové rozhledny u Zruče nad Sázavou 

   Author: Alexey Lunev; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Mařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Předmětem diplomové práce je návrh ocelové rozhledny vlastního designu. Diplomová práce se skládá z statické části, výkresové dokumentace a technické zprávy. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých prvků rozhledny a ...
  • Administrativní budova 

   Author: Jan Švamberk; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je návrh administrativního objektu o čtyřech nadzemních podlaží a jednom podzemním podlaží se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba s použitým ...
  • Bytový dům 

   Author: Kateřina Zachová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tématem této diplomové práce je zpracování statického návrhu nosných konstrukcí bytového domu. Přízemí objektu a schodišťové jádro je řešeno jako monolitický železobeton, ostatní části pak jako lehký skelet ze systému ...
  • Elektrická požární signalizace v informačním modelu budovy 

   Author: David Kaplan; Supervisor: Wald František; Opponent: Podjukl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá informačním modelem budovy, se zaměřením na požární elektrickou signalizaci v průběhu životního cyklu budovy. V první části práce je shrnuta problematika elektrické požární signalizace. Důraz ...
  • Numerické modelování zděné skleněné stěny při požáru 

   Author: Anna Benedová; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Zeman Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky o materiálových charakteristikách skla a malty, potřebných k vypracování numerického modelu, a také popisuje konkrétní použití skleněných cihel v mezinárodních stavbách. V praktické ...