Now showing items 1-10 of 494

  Administrative building, steel structure, steel and concrete composite structure, truss frame (1)
  administrative building,heavy timber frame,timber-concrete composite floor slab,joints,foundation slab,glue laminated timber,reinforced concrete,ultimate limit state,serviceability limit state,fire safety concept (1)
  administrative building,timber-concrete composite slab,glue laminated timber,CLT panel,heavy timber frame,space rigidity,computational model,manual calculation,internal forces,load combination,weld,ultimate limit state,serviceability limit state,calculation of elements in case of fire (1)
  Administrativní budova, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, příhradová konstrukce (1)
  administrativní budova,dřevobetonová spřažená deska,lepené lamelové dřevo,CLT panel,těžký dřevěný skelet,prostorová tuhost,výpočetní model,ruční výpočet,vnitřní síly,kombinace zatí-žení,svar,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,výpočet prvků při požáru (1)
  administrativní budova,dřevostavba,těžký skelet se ztužujícími jádry,lepené lamelové dřevo,spřažený dřevobetonový strop (1)
  administrativní budova,těžký dřevěný skelet,spřažená dřevobetonová stropní deska,spoje,základová deska,lepené lamelové dřevo,železobeton,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnost,koncept požárně bezpečnostního řešení (1)
  Amfiteátr,lepené lamelové dřevo,zakřivený vazník (1)
  An amphitheathre,glued laminated timber,curved beam (1)
  Arch beam,middle beam,gable wall,main frame,bracing system,tension bar (1)