Now showing items 1-3 of 3

  • Konstrukční řešení administrativní budovy 

   Author: Dominika Šrámková; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Houra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy, kterou tvoří betonový skelet. Na základě předběžného statického výpočtu byl vytvořen 3D model v programu SCIA Engineer. Následně jsou vybrány pro posouzení ...
  • Konstrukční řešení objektu Vinařství Olbramovice 

   Author: Dominika Majerová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce je zaměřena na konstrukční řešení objektu Vinařství Olbramovice. V rámci návrhu je zpracován předběžný návrh všech nosných konstrukcí objektu. Na jeho základě je dále vytvořen 3D výpočetní model konstrukce ...
  • Skořepinové železobetonové konstrukce 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Valenta Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá železobetonovými skořepinovými konstrukcemi, jejich vhodnými tvary, roznosem zatížení a způsobem návrhu. V první části jsou obecně představeny železobetonové skořepinové konstrukce, jejich rozdělení ...