Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení požární odolnosti železobetonových desek pomocí různých výpočetních metod 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Pařízek Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Tato práce se zabývá modelováním 1D přestupu tepla v konstrukci a posouzením konstrukce z hlediska požární odolnosti. Popisuje důležitá vstupní data pro modelování – např. nominální teplotní křivky, parametrickou křivku a ...