Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanické vlastnosti čerstvého cementového kompozitu pro technologii 3D tisku 

   Author: Tomáš Liška; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi čerstvého cementového kompozitu pro technologii 3D tisku betonových konstrukcí. Úvodní část obsahuje stručný popis technologie 3D tisku a podrobnou studii vědeckých článků ...