Recently added

Now showing items 21-40 of 292

  • Analýza průhybů železobetonových prvků s využitím pokročilých numerických metod 

   Author: Nedomová Karolina; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se věnuje problematice deformací železobetonového nosníku oboustranně vyztuženého obdélníkového průřezu. Hlavním cílem této práce je popsat problematiku deformací na železobetonovém nosníku oslabeném trhlinami ...
  • Vila Labská 

   Author: Štruncová Michaela; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bryčka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh rodinné vily v Pardubicích. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V úvodní části se nachází popis objektu včetně schémat půdorysů, řezu a konstrukčního ...
  • Vliv krystalizačních přísad na samohojení betonu 

   Author: Kovář Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu na jeho samohojení. Jejím obsahem je úvod, ve kterém je podrobněji popsána motivace k realizaci tohoto experimentu a také stručný přehled ...
  • Provozně administrativní budova s vazníky 

   Author: Janata Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Smutek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Předmětem diplomové práce je statické řešení Provozně administrativní budovy s vazníky. Navrženy jsou všechny prvky nosné konstrukce se změnou provozní části z monolitické na prefabrikovanou konstrukci. Analýza a posouzení ...
  • Vliv příměsí betonu na smršťování cementové matrice 

   Author: Vích Michal; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu různých příměsí do betonu na smršťování od vysychání. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, první část se zabývá obecnou teorií úzce související se smršťováním, část ...
  • Návrh opravy Benešova mostu v Ústí nad Labem 

   Author: Zörkler Michael; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Brzák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Cílem této diplomové práce je návrh rekonstrukce mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, zjištění stavu současné konstrukce, vytvoření variant řešení a posoudit vybranou variantu a ověřit její statické chování. Práce je ...
  • Návrh zavěšeného mostu přes Vltavu u Suchdola 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá návrhem mostu na silničním okruhu kolem Prahy, který propojí městské části Suchdol a Čimice přes údolí řeky Vltavy a přilehlé komunikace. Jedná se o zavěšený most o třech polích. Hlavní nosná konstrukce ...
  • Zavěšený most přes Labe v Pardubicích 

   Author: Mazák Rastislav; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Účelom tejto diplomovej práce je návrh zaveseného mosta cez rieku Labe na obchvate mesta Pardubice. Kvôli zložitosti miestnych pomerov je most navrhnutý ako asymetrický v pozdĺžnom smere. Teoretická časť práce sa zaoberá ...
  • Návrh skořepinové konstrukce zastřešení plaveckého bazénu 

   Author: Jordanová Michala; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Patrman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tématem této práce je návrh variant skořepinového zastřešení plaveckého bazénu. Nejdříve je navrhnuto 5 variant skořepinového zastřešení, ze které je vybrána jedna (válcová plocha), které je podrobněji dále řešena. Cílem ...
  • Dvorecký most v Praze 

   Author: Nedvěd Michael; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení "Dvoreckého mostu", který přemosťuje Vltavu v jižní části Prahy. V rámci variantního řešení budou zkoumány tři mostní konstrukce: zavěšená, extradosed a proměnná ...
  • Experimentální ověření betonových prvků zesílených pomocí UHPC 

   Author: Čítek Adam; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá experimentálním ověřením betonových prvků zesílených pomocí UHPC. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní informace o ultra-vysokohodnotných betonech, o jejich použití pro zesilování konstrukcí a ...
  • Návrh nosné konstrukce extradosed mostu 

   Author: Iványiová Lucia; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je studie extradosed mostů, návrh a následně předběžné posouzení extradosed mostu. Práce je proto rozdělena na dvě části. V první části jsou stručně shrnuta specifika a vlastnosti extradosed ...
  • Úřad městské části Praha 16 

   Author: Rozmbach Mikuláš; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Losík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se zabývá stavebně konstrukční částí projektu Úřad městské části Praha 16 v lokalitě Praha-Radotín. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími v kombinovaném, převážně skeletovém systému a jedním podzemním ...
  • Most Brunsbecke na A45 

   Author: Vrba Pavel; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Zadáním práce je alternativní návrh řešení mostu Brunsbecke na německé dálnici A45. Obsahem zadání je variantní řešení s volbou výsledné varianty. Pro finální variantu je zpracován podrobný návrh a posouzení nosné konstrukce ...
  • Steel-concrete composite flyover 

   Author: Gubasheva Samal; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the deck from in-situ ...
  • Posuzování odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru 

   Author: Lánský Tomáš; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zabývá modelováním požáru a modelováním železobetonových konstrukcí vystavených účinkům požáru. V první části je popsán požár, modely požáru a fyzikální jevy s tím spojené. Druhá část řeší příklad posouzení ...
  • Zatřešení haly letiště Cheb 

   Author: Pěchoučková Simona; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem zastřešení letištní haly střechou ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Návrh postupuje systematicky od teorie skořepin a matematického popisu, na jehož základě byly odvozeny a ...
  • Trojská lávka 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další ...
  • Analýza vyztužování nosníků s ozubem 

   Author: Rymeš Jiří; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kulhavý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Technologie prefabrikovaných železobetonových konstrukcí nachází svoje uplatnění při výstavbě občanských i dopravních staveb. Jedním z typických detailů pro tento druh výstavby je uložení nosníku na krátkou konzolu pomocí ...
  • Konstrukční návrh objektu Domova pro seniory v Praze 

   Author: Zajkr Jakub; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh objektu Domova pro seniory v Praze, který by vyhovoval dnešním požadavkům na stavby podle platných norem. Jedná se o komplexní návrh počínající dokumentací stavební části v ...