Recently added

Now showing items 21-40 of 283

  • Dvorecký most v Praze 

   Author: Nedvěd Michael; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení "Dvoreckého mostu", který přemosťuje Vltavu v jižní části Prahy. V rámci variantního řešení budou zkoumány tři mostní konstrukce: zavěšená, extradosed a proměnná ...
  • Experimentální ověření betonových prvků zesílených pomocí UHPC 

   Author: Čítek Adam; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá experimentálním ověřením betonových prvků zesílených pomocí UHPC. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní informace o ultra-vysokohodnotných betonech, o jejich použití pro zesilování konstrukcí a ...
  • Návrh nosné konstrukce extradosed mostu 

   Author: Iványiová Lucia; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je studie extradosed mostů, návrh a následně předběžné posouzení extradosed mostu. Práce je proto rozdělena na dvě části. V první části jsou stručně shrnuta specifika a vlastnosti extradosed ...
  • Úřad městské části Praha 16 

   Author: Rozmbach Mikuláš; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Losík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se zabývá stavebně konstrukční částí projektu Úřad městské části Praha 16 v lokalitě Praha-Radotín. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími v kombinovaném, převážně skeletovém systému a jedním podzemním ...
  • Most Brunsbecke na A45 

   Author: Vrba Pavel; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Zadáním práce je alternativní návrh řešení mostu Brunsbecke na německé dálnici A45. Obsahem zadání je variantní řešení s volbou výsledné varianty. Pro finální variantu je zpracován podrobný návrh a posouzení nosné konstrukce ...
  • Steel-concrete composite flyover 

   Author: Gubasheva Samal; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the deck from in-situ ...
  • Posuzování odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru 

   Author: Lánský Tomáš; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zabývá modelováním požáru a modelováním železobetonových konstrukcí vystavených účinkům požáru. V první části je popsán požár, modely požáru a fyzikální jevy s tím spojené. Druhá část řeší příklad posouzení ...
  • Zatřešení haly letiště Cheb 

   Author: Pěchoučková Simona; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem zastřešení letištní haly střechou ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Návrh postupuje systematicky od teorie skořepin a matematického popisu, na jehož základě byly odvozeny a ...
  • Trojská lávka 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další ...
  • Analýza vyztužování nosníků s ozubem 

   Author: Rymeš Jiří; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kulhavý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Technologie prefabrikovaných železobetonových konstrukcí nachází svoje uplatnění při výstavbě občanských i dopravních staveb. Jedním z typických detailů pro tento druh výstavby je uložení nosníku na krátkou konzolu pomocí ...
  • Konstrukční návrh objektu Domova pro seniory v Praze 

   Author: Zajkr Jakub; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh objektu Domova pro seniory v Praze, který by vyhovoval dnešním požadavkům na stavby podle platných norem. Jedná se o komplexní návrh počínající dokumentací stavební části v ...
  • Studie změny mechanických vlastností cementu při částečné náhradě cementu latentně hydraulickou příměsí 

   Author: Tancošová Nikola; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na náhradu cementu latentně hydraulickými příměsemi, konkrétně metakaolinem, mikrosilikou a elektrárenským popílkem a stanovením změny mechanických vlastností. Práce je dělená na teoretickou ...
  • Návrh a stanovení zatížitelnosti integrovaného UHPFRC mostu přes dálnici D1 

   Author: Lášek Martin; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nového mostu z předpjatého betonu. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1. Most je navržen jako integrovaná konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 24 m. Nosnou konstrukci v příčném řezu ...
  • Porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u různých druhů betonu 

   Author: Tancošová Lucie; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Štoller Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u vybraných druhů betonů. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o modulu ...
  • Zesilování existujících betonových mostů 

   Author: Sochor Pavel; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a vyhodnocením efektivity základních metod zesílení existujících betonových mostů. V rámci studie jsou vybrány a navrženy typické mostní konstrukce, na které se aplikují metody zesílení. ...
  • Dálniční most s velmi širokou mostovkou 

   Author: Boháček Lukáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je návrh, posouzení a vytvoření výkresové dokumentace beto-nového předpjatého dálničního mostu umístěného do skutečného zadání přes údolí řeky Vltavy blízko Prahy. Celková délka nosné konstrukce ...
  • Návrh hybridní lanové a betonové skořepinové konstrukce 

   Author: Patrman Martin; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Prchlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá návrhem a posouzením hybridní lanové a betonové skořepinové střešní konstrukce nad stávající bazénovou halou v obci Šaľa, Slovenská Republika. Jedná se o kruhovou stavbu o průměru 61,89 metrů s kruhovým ...
  • Analýza vlivu velikosti kameniva na tlakovou pevnost HPC 

   Author: Ort Jiří; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem diplomové práce je co nejlépe definovat podstatu vysokohodnotného betonu, popsat jednotlivé složky vysokohodnotného betonu a jejich vliv na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. A na základě teoretických znalostí ...
  • Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu 

   Author: Zažirej Stanislav; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu. Cílem je implementace algoritmu v jazyce Python a jeho následná aplikace při optimalizaci konkrétních konstrukcí. V první část ...
  • Numerická analýza transportu tepla v ocelobetonových prvcích 

   Author: Grenar Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá teplotní analýzou betonových a ocelobetonových prvků s rozptýlenou výztuží, konkrétně betonových a ocelobetonových desek a sloupů. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je definice požáru, ...