Now showing items 1-9 of 9

  • Beton s recyklovaným kamenivem a jeho mechanické a deformační vlastnosti 

   Author: Kavanová Denisa; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá recyklací betonu a možnostmi použití betonového recyklátu jako kameniva do nového betonu. Kromě analýzy současné podoby recyklace betonových odpadů v ČR i ve světě, zkoumá klady a zápory ...
  • Možnosti urychlení výstavby monolitického rámu 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vyztužení a možnosti urychlení výstavby železobetonové monolitické rámové konstrukce, která je součástí stavby sportovní haly. Práce obsahuje statický výpočet s ověřením sloupů a vazníku ...
  • Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů 

   Author: Salák Martin; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou detailu napojení dvou prefabrikovaných trámů s rozdílnou výškou. Návrh detailu a jeho vyztužení je řešen metodou příhradové analogie. Vhodnost modelu příhradové analogie je ověřena pomocí ...
  • Návrh prefabrikovaného železobetonového vazníku na velký rozpon 

   Author: Schwarz Marek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu vazníků na velký rozpon. Hledá hlavní problémy tohoto návrhu a jejich řešení. Poté je navržen a posouzen vazník podle dosud nejdelších použitých vazníku v České republice. ...
  • Návrh vyztužení krátké konzoly a jeho experimentální ověření 

   Author: Piksa Michal; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Faktorová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem modelů krátkých dvojkonzol vyztužených bez předpětí a s předpětím. Pro modely krátkých dvojkonzol byly navrženy rozměry a vyztužení podle normy ČSN EN 1992-1-1. Navržené modely krátkých ...
  • Problematika betonových pražců 

   Author: Popelka Jiří; Supervisor: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Statický návrh bytového domu v Praze 

   Author: Šedivec Jaroslav; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Náplní této bakalářské práce je statický návrh bytového domu v Praze dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Druhá část řeší variantní návrh stropní desky, ...
  • Vliv cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstev 

   Author: Nanić Denis; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá soudržností betonových vrstev při cyklickém zatěžování teplotou. V práci je popsána problematika soudržnosti betonu se zaměřením na teplotní namáhání spoje dvou betonových vrstev. V druhé ...
  • Vyšetřování deformací železobetonového komorového nosníku raného stáří 

   Author: Šonka Štěpán; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Vyšetřování deformací železobetonových monolitických konstrukcí je aktuální téma vzhledem k dnes běžnému požadavku investorů na urychlení výstavby. Praktický cíl spočívá v určení doby, kdy je možno konstrukci odbednit a ...