Now showing items 26-45 of 256

   Subject
   betonové konstrukce,zavěšená lávka,lávka pro pěší a cyklisty,betonová mostovka,ocelobetonový pylon [1]
   betonové sloupy,štíhlost,vzpěr,účinná délka,účinky druhéhořádu,jmenovitá křivost,nelinearita,osamělý prvek,jmenovitá tuhost [1]
   Betonový silniční most,bodově podepřená desková konstrukce mostu,zatížení dopravou,předpětí,mezní stav použitelnosti,mezní stav únosnosti,protlačení,výztuž,pilíř [1]
   betón,železobetón,betonárska výstuž,oceľ,prefabrikát,monolit,prievlak,stĺp,tribúna [1]
   bílá vana,vodonepropustnost,šířka trhlin,vynucená přetvoření,hydratační teplo [1]
   box girder,concrete,deep beam,deflection,deformations,early-age concrete,finite element method,formwork,hydration,strut-and-tie analogy [1]
   Brick basement wall ,reinforced concrete basement wall ,Shaterring blocks basement wall,Alternative calculation of basement wall [1]
   bridge, highway overpass, integral bridge, parametric study [1]
   bridge, integral bridge, concrete, UHPFRC, prestressed concrete [1]
   Bridge, motorway bridge, concrete bridge, suspension bridge, concrete, reinforced concrete, ultra-high performance fibre-reinforced concrete, prestressed concrete [1]
   bridge, prestressing, prestressed concrete, concrete bridge, traffic loads, precast girder [1]
   bridge, semi-integrated bridge, two beam bridge, concrete, reinforced concrete, prestressed concrete [1]
   Bridge,arch,concrete,steel,hinge,prestress [1]
   Bridge,concrete,prestressed,road,slab,overpass [1]
   Bridge,prestressing,prestressed concrete,beam construction,concrete bridge,traffic loads [1]
   Bridge,Road bridge,Concrete bridge,Concrete,Arch [1]
   Bytový dům, konstrukční systém, železobeton, zdivo, výkres tvaru, výkres výztuže [1]
   Bytový dům, nosný systém, sloupy, stěny, železobeton, ztužení [1]
   Bytový dům, požárně bezpečnostní řešení, předběžný návrh, návrh výztuže, požární odolnost [1]
   bytový dům, zdivo, železobeton, schodiště, deska, průvlak, sloup, překlad, mezní stav únosnosti, krov [1]