Now showing items 218-237 of 256

   Subject
   Suterénní stěna, zdivo, železobeton, cihla, tvárnice, malta, únosnost [1]
   Suterénní stěna,železobeton,zdivo,ztracené bednění,bílá vana [1]
   Testing,fibre reinforced concrete,recycled concrete aggregate,compressive strength,flexural tensile strength,resistance to freeze-thaw cycles,defrosting chemical agents [1]
   torsion, reinforced concrete members, design procedures, space truss analogy, asymmetric cross-sections, shear center, warping, numerical analysis [1]
   truss,ultimate load state,serviceability limit state,hall [1]
   Two way slab locally supported,board around the perimeter rigidly supported,staircase,foundation pad,load,punching,concrete,steel,reinforcement,direct design method,equivalent frame method,shear force,bending moment [1]
   vazník,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,hala [1]
   Vertical,vegetation,structure,green,facade,Bosco,Verticale [1]
   Vertikální,vegetace,konstrukce,zelená,fasáda,Bosco,Verticale [1]
   veslařský klub,statický návrh,požárně bezpečnostní řešení,požární riziko [1]
   Víceúčelová hala, požární řešení, montovaný skelet, železobetonový skelet, sloup, průvlak, beton, požární odolnost [1]
   vláknobeton, beton, vlákna do betonu, betonáž v domácím prostředí, pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, zkoušení, betonáž [1]
   vysokohodnotný beton,příměsi do betonu,pevnost v tlaku,faktory ovlivňující pevnost,popílek,křemičitý úlet,metakaolin [1]
   výpočetní pomůcka, mezní stav použitelnosti, průhyb, železobetonový nosník [1]
   výpočetní pomůcka,železobeton,deska,momenty,vyztužení [1]
   Výrobní hala, nosná konstrukce, železobeton, ocel, statický výpočet, deska, průvlak, sloup, výztuž, vazník, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnost, projektová dokumentace [1]
   Výrobní hala, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnost, požární prevence, výrobní provoz, elektrická požární signalizace, úniková cesta, odběrné místo, železobeton, statický výpočet [1]
   Výrobní hala, zatížení, konstrukční varianty, vnitřní síly, navrhování, výkresová dokumentace, vyztužení. [1]
   Výrobní hala,administrativní část,požárně bezpečnostní řešení,požární odolnost,požární prevence,výrobní provoz,elektrická požární signalizace,úniková cesta,nosná konstrukce,železobeton,střešní vazník,kritický průřez,statický výpočet [1]
   Výrobní hala,statický výpočet,T-vazník,sloup,výztuž,požárně bezpečnostní řešení,požární odolnost [1]