Now showing items 1-3 of 3

  • Numerical Analysis of Bell Tower of St. Jakub in Kutná Hora 

   Author: Hanafiah Dwipayana Ali Muhammad; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Numerická analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře Je velkou výhodou (jako v našem případě), pokud lze numerický model konstrukce podpořit výsledky experimentálních měření získaných na skutečné konstrukci. To dovoluje ...
  • Vliv vysokých teplot na materiálové vlastnosti cementové pasty s příměsí popílku 

   Author: Lovichová Romana; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Využití bakterií na remediaci trhlin v cementové pastě 

   Author: Okénka Jakub; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)