Now showing items 1-4 of 4

  • Hlavní mostní prohlídka s využitím experimentální dynamické analýzy 

   Author: Jan Chreno; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Klier Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Studium projektové dokumentace a podkladů k lávce s evidenčním číslem X-528 Lávka Ocelkova – Bobkova. Provedení hlavní mostní prohlídky, podle platné normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, na lávce s ...
  • Numerical Analysis of Bell Tower of St. Jakub in Kutná Hora 

   Author: Hanafiah Dwipayana Ali Muhammad; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Numerická analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře Je velkou výhodou (jako v našem případě), pokud lze numerický model konstrukce podpořit výsledky experimentálních měření získaných na skutečné konstrukci. To dovoluje ...
  • Vliv vysokých teplot na materiálové vlastnosti cementové pasty s příměsí popílku 

   Author: Lovichová Romana; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Využití bakterií na remediaci trhlin v cementové pastě 

   Author: Okénka Jakub; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)