Now showing items 1-1 of 1

  • Integrované řízení projektu pomocí softwaru 4Projects 

   Author: Všetečková Lucie; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Diplomová práce se zabývá nástroji pro řízení stavebních projektů. Cílem je zhodnocení softwarové podpory, původně britského systému pro podporu spolupráce 4Projects, dále posouzení možného přínosu implementace, analýza ...