Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace komunikačního workflow v rámci přípravy projektu metodikou BIM 

   Author: Tomáš Katolický; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Fritz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   V diplomové práci jsou analyzovány tradiční způsoby komunikace a proveden návrh nastavení a koordinace komunikačních procesů s využitím metodiky BIM. Vybraná komunikační workflow jsou realizována v rámci případové studie ...
  • Studie proveditelnosti výstavby bytového domu v Českých Budějovicích 

   Author: Lucie Jirotková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Obsahem diplomové práce je návrh zefektivnění využití stávající budovy a pozemku v centru Českých Budějovic. Základní myšlenkou je realizace nástavby a dostavby objektu za účelem rozšíření residenčních prostor. V úvodní ...