Now showing items 761-780 of 812

  • Vzduchotechnika kulturního domu 

   Author: Václav Hába; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce je věnována problematice vzduchotechniky v kulturním domě. Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu pro systém vzduchotechniky s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Součástí tohoto koncepčního ...
  • Vzduchotechnika rodinné vily 

   Author: Lucie Jirotková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá větráním rodinné vily. Práce se skládá ze dvou částí. V první části se věnuji celkové koncepci systémů technických zařízení budovy – systému hospodaření s vodou, kanalizací, elektroinstalací, ...
  • Vzduchotechnika servisní stanice 

   Author: Košťák Tomáš; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vzduchotechnika sportovního centra 

   Author: Danilova Tatiana; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Daná bakalářská práce řeší projekt vzduchotechniky sportovního centra Děkanka Spartak Praha 4 ve stupni rozšířeného stavebního povolení. Cílem této práce je navržení tří až čtyřech vzduchotechnických zařízení pro zadaný ...
  • Vzduchotechnika sportovního centra 

   Author: Pálka Vít; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému vzduchotechniky sportovního centra. V úvodu práce je seznámení s objektem. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh systémů větrání v jednotlivých zónách objektu. ...
  • Vzduchotechnika v administrativní budově moderní architektury 

   Author: Vacíková Tereza; Supervisor: Jokl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vzduchotechnika v aquaparku 

   Author: Lochschmidt Petr; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vzduchotechnika v bytovém domě 

   Author: Švecová Helena; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zvýšené koncentrace radonu v domech a možnostmi jejího odstranění. Jsou zde popsány vlastnosti radonu, jeho negativní a pozitivní vliv na lidský organismus. V práci je sledován vývoj ...
  • Vzduchotechnika v dostavbě základní školy 

   Author: Lampová Barbara; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vzduchotechnika v kulturním domě 

   Author: Fiedler Lukáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce je zaměřena na návrh vzduchotechniky v kulturním domě v Úsobí. Cílem této práce je porovnání dvou druhů distribuce vzduchu do místnosti - směšování a zaplavování. Dle požadavků vnějšího prostředí bylo navrženo ...
  • Vzduchotechnika v lázeňském objektu 

   Author: Lišková Karolína; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Vzduchotechnika v objektu penzionu 

   Author: Straka Zdeněk; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro vytápění a větrání do již existující budovy zázemí sportovního klubu v Praze. Cílem výpočtové části bylo navrhnout komplexní systém, který zajistí vytápění a větrání ...
  • Vzduchotechnika v restauraci jízdárny 

   Author: Brouk Tomáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému v hotelovém objektu jízdárny v Pardubicích. Cílem výpočtové části bylo navrhnout koncept větrání budovy s detailním zaměřením na dosažení optimálních ...
  • Vzduchotechnika v restauraci Kozlovna 

   Author: Hora Daniel; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá řešením vzduchotechniky v kuchyních, vypracováním návodu pro výpočet množství větracího vzduchu v kuchyních podle hygienických předpisů, VDI 2052, EN 16282, vč. dopadu nařízení ...
  • Vztah systému větrání a klimatizace k šíření infekčních nemocí 

   Author: Tereza Šamsová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato práce se zabývá vztahem systémů větrání a klimatizace k šíření infekčních chorob. Cílem bylo zjistit, jak konkrétní parametry vnitřního prostředí ovlivňují přenos infekcí v prostoru. Byla provedena rešerše aktuálně ...
  • Wearables a jejich integrace do inteligentních řídících systémů 

   Author: Michal Kompas; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šváb Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem této práce je analýza technologických možností wearables v souvislosti s jejich integrací do inteligentních řídících systémů budov a vyhodnocení přínosů této integrace. Autor se zabývá technologiemi, které se vyskytují ...
  • Wellness centrum - vnitřní vodovod a ohřev TUV 

   Author: Lucie Kyselová; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vnitřního vodovodu a ohřevu TV ve Wellness Centru v Liberci. Ve studijní části jsou vypsané normové zásady, hygienické předpisy a zdroje vody. V projektové části jsou navržené dimenze ...
  • Zásobování požární vodou a základy modelování požáru 

   Author: Jan Mertl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě tyto části jsou zaměřeny na modely požáru. Teoretická část je zaměřena na modely požáru, jejich použití a možnosti dělení. V praktické části byl ...
  • Zásobování teplem administrativní budovy 

   Author: David Meloun; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění administrativní budovy Štokr. V první části je vytvořen koncept technického zařízení budovy. Druhá část se věnuje návrhu zásobování tepla. Návrh vytápění je zpracován ...
  • Zásobování vodou nemocnice v Plzni 

   Author: Krouparová Eva; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)