Now showing items 137-156 of 611

  • Návrh podlahového vytápění v bytovém domě v Jablonci nad Nisou 

   Author: Jirásková Zdislava; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh předávací stanice a vytápění bytového domu 

   Author: Polanská Aneta; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kompaktní předávací stanice, která má sloužit v bytových a administrativních domech pro účely vytápění a k ohřevu teplé pitné vody. Cílem textu je popsat fungování kompaktní ...
  • Návrh rodinného domu 

   Author: Drnek Ondřej; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh rozvodu vnitřního vodovodu s úpravou kvality vody 

   Author: Kadlecová Dagmar; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh řešení likvidace odpadní vody z objektu Tanečního centra 

   Author: Havel Petr; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh řešení vytápění a přípravy teplé vody většího RD vilového 

   Author: Mašková Iva; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh řešení vzduchotechniky hotelu - Karlovy Vary 

   Author: Malá Kateřina; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Návrh solárního systému v bytovém domě 

   Author: Kočer Bohuslav; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh sprinklerového systému v administrativní budově 

   Author: Smlsalová Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této diplomové práce je projekt stabilního hasicího zařízení v administrativních budovách ve stupni dokumentace pro stavební povolení. V této dokumentaci je řešeno trasování jednotlivých rozvodů včetně návrhu ...
  • Návrh stabilního hasicího zařízení (sprinklerového) 

   Author: Vrobelová Eva; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh systému větrání hasičské zbrojnice 

   Author: Cink Adam; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářské práce se zabývá návrhem systému větrání hasičské zbrojnice. Práce řeší výměnu vzduchu v novostavbě hasičské zbrojnice a dopad na vnitřní prostředí budovy, zejména pak na větrání, respektive přísun čerstvého ...
  • Návrh systému větrání hotelu v Krkonoších 

   Author: Jan Holub; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje projektu vzduchotechnického systému, který zabezpečuje optimální vnitřní mikroklima v prostoru hotelu v Krkonoších. Objekt je rozdělen do čtyřech provozních celků a pro každý je navrženo ...
  • Návrh systému větrání mateřské školy 

   Author: Málek Pavel; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je návrh vzduchotechnického systému pro mateřskou školu. V textové části jsou popsány větrací systém, jejich výhody a nevýhody a vhodnost využití pro dané prostory. Dále je popsán postup návrhu pro daný ...
  • Návrh systému větrání ve vícegenerační vile 

   Author: Šetková Simona; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá větráním vícegenerační vily. V teoretické části diplomové práce jsou nejprve uvedeny obecné informace a požadavky na větrání rodinných domů, vnitřních bazénů, domácích saun a posiloven a ...
  • Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Uchytil Tomáš; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá výběrem zdroje tepla a návrhem větrání luxusního rodinného domu. Součástí domu jsou dvě bytové jednotky a vnitřní bazén. Zdroj tepla (tepelné čerpadlo vzduch-voda) byl vybrán na základě ekonomické a ...
  • Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Šavrda Karel; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rekonstrukce rodinného domu. Jejím cílem je vybrat optimální způsob vytápění a větrání již zmíněného objektu a následně návrh konkrétních otopných ploch reprezentovaných ...
  • Návrh teplovzdušného vytápění mateřské školky 

   Author: Borská Alena; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh venkovního ( veřejného ) osvětlení 

   Author: Ponomarenko Marie; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Návrh veřejného osvětlení je komplexním úkonem vyžadujícím znalosti z oblasti legislativy, světelné techniky, stavební fyziky či stavební mechaniky. Tato bakalářská práce si klade za cíl sdružit základní portfolio podkladů ...
  • Návrh větracího systému v rámci konverze prodejního halového objektu na bytový dům 

   Author: Krejska Jaroslav; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce je dělena na úvodní teoretickou a hlavní praktickou, projekční, část. V teoretické části se autor zabývá analýzou energetického konceptu budovy a pro některé jeho části doporučuje, na základě popsaného rozhodovacího ...
  • Návrh větracího systému základní školy 

   Author: Chudobová Jana; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je analýza stávajícího systému větrání v ZŠ Praha - Kbely, zjištění jeho funkčnosti na základě experimentální části, která obsahuje měření kvality vzduchu a dotazníkový průzkum. Následuje ...