Now showing items 128-147 of 611

  • Návrh EPS a projekt PBŘ nebytového objektu 

   Author: Jan Válka; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrické požární signalizace a vytvoření projektu požárně bezpečnostního řešení stavby domu pro seniory se zvláštním režimem. Návrh EPS a PBŘ bude proveden dle dostupných národních ...
  • Návrh kanalizace - bytový dům Modřany 

   Author: Špůr Martin; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh kanalizace ve výškové budově 

   Author: Špůr Martin; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Návrh klimatizace administrativní budovy 

   Author: Zasadilová Michala; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem 

   Author: Beňová Jana; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh otopné soustavy v bytovém domě 

   Author: Vágner Libor; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh otopné soustavy v bytovém domě 

   Author: Kontuľ Vladimír; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Hlavnou témou tejto práce je návrh vykurovacej sústavy v bytovom dome. Projektová časť tejto práce sa zaoberá výpočtom tepelných strát budovy, návrhom vykurovacích telies a celkovým hydraulickým výpočtom celej sústavy. ...
  • Návrh otopné soustavy v obytné budově 

   Author: Vatter Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh podlahového vytápění rodinného domu 

   Author: Hovorková Zuzana; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh podlahového vytápění v bytovém domě v Jablonci nad Nisou 

   Author: Jirásková Zdislava; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh předávací stanice a vytápění bytového domu 

   Author: Polanská Aneta; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kompaktní předávací stanice, která má sloužit v bytových a administrativních domech pro účely vytápění a k ohřevu teplé pitné vody. Cílem textu je popsat fungování kompaktní ...
  • Návrh rodinného domu 

   Author: Drnek Ondřej; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh rozvodu vnitřního vodovodu s úpravou kvality vody 

   Author: Kadlecová Dagmar; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh řešení likvidace odpadní vody z objektu Tanečního centra 

   Author: Havel Petr; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh řešení vytápění a přípravy teplé vody většího RD vilového 

   Author: Mašková Iva; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh řešení vzduchotechniky hotelu - Karlovy Vary 

   Author: Malá Kateřina; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Návrh solárního systému v bytovém domě 

   Author: Kočer Bohuslav; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh sprinklerového systému v administrativní budově 

   Author: Smlsalová Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této diplomové práce je projekt stabilního hasicího zařízení v administrativních budovách ve stupni dokumentace pro stavební povolení. V této dokumentaci je řešeno trasování jednotlivých rozvodů včetně návrhu ...
  • Návrh stabilního hasicího zařízení (sprinklerového) 

   Author: Vrobelová Eva; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh systému větrání hasičské zbrojnice 

   Author: Cink Adam; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářské práce se zabývá návrhem systému větrání hasičské zbrojnice. Práce řeší výměnu vzduchu v novostavbě hasičské zbrojnice a dopad na vnitřní prostředí budovy, zejména pak na větrání, respektive přísun čerstvého ...