Now showing items 1-1 of 1

  • Fotogrammetrická dokumentace vybraného fyzického modelu vesnického domu 

   Author: Martin Vajner; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Poloprutský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá detailním zpracováním fotogrammetrická dokumentace vybraného fyzického modelu vesnického domu. Dává si za cíl nalezení optimálního postupu pro fotogrammetrickou dokumentaci fyzických modelů ...