• Horní tvrz Kestřany (Písek) - měřická dokumentace vybrané části 

      Autor: Richtrová Zuzana; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Křemen Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Cílem této bakalářské práce je vytvoření měřické dokumentace části Horní tvrze v Kestřanech za účelem upřesnění vzájemných vztahů navazujících částí objektu. Jedná se o přízemí věže, prostory kaple a sklepní prostory pod ...