• Linie a geoglyfy v Peru (Nazca, Palpa) a jejich změny v čase 

      Autor: Pflug Robin; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
      Bakalářská práce na téma Linie a geoglyfy v Peru (Nasca, Palpa) a jejich změny v čase má za cíl souhrnně shromáždit a analyzovat obrazová data jak z historických zdrojů, tak z expedic projektu Nasca v letech 2004 - 2016. ...