• Testování odezev a optimalizace vstupů mapových služeb ArcGIS Serveru 

      Autor: Pasovská Petra; Vedoucí práce: Janata Tomáš; Oponent práce: Soukup Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Cílem této práce je testování odezev webových mapových služeb v závislosti na různém nastavení uložení obrazových dat. Podstatou práce je komprimace rastrových podkladů do vybraných formátů a jejich následné testování. ...