Now showing items 1-1 of 1

  • Využití Matlab Mapping Toolbox ve vybraných úlohách kartografie 

   Author: Jakub Šnopl; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Tobiáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením řady kartografických úloh pomocí softwaru Mapping Toolbox, jenž je nadstavbou programu Matlab. Součástí práce je souhrn a popis funkcionality produktu, popis řešení jednotlivých úloh ...