Now showing items 1-2 of 2

  • Kamera Raspberry PI HQ pro fotogrammetrii 

   Author: Sára Andršová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením nového experimentálního zařízení a jeho využitím ve fotogrammetrii z hlediska přesnosti a kvality výstupu. V první části práce lze najít stručný popis fotogrammetrie v dnešním i ...
  • Využití obrazových dat pro přesné určování polohy/dráhy ve sportovních aplikacích 

   Author: Marek Hoffmann; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Šedina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití obrazových dat pro určení dráhy pohybujícího se objektu ve sportovních aplikacích. Cílem je provést rozsáhlý průzkum technologických řešení a současného stavu nasazení ...