• Zámek Rájec - zpracování mapové a plánové dokumentace 

      Autor: Mikulecká Jolana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace pro zámek a panství Rájec nad Svitavou. Popisuje historický vývoj zámku a jeho okolí. Obsahuje fotografie zachycující historický a současný stav zámku ...