• Hrad Buchlov a zámek Buchlovice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

      Autor: Přibylová Jana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Tématem této bakalářské práce je shromáždění a zpracování mapových a plánových podkladů pro zámek Buchlovice, hrad Buchlov a jejich okolí v období od 19. století až do poloviny 20. století. Jako významné materiály byly ke ...